Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

p_bj_znackaParkovací systém v meste Bardejov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov. Toto nariadenie upravuje státie motorových vozidiel ako dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore  verejného priestranstva určeného na parkovanie vozidiel vo  vymedzenej zóne mesta Bardejov a spôsob platenia za toto dočasné parkovanie.

 

 

Od 1.7.2012 zabezpečí prevádzkovateľ parkovísk Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. Bardejov v súčinnosti s ich vlastníkom - Mestom Bardejov a  Mestskou políciou v Bardejove rozšírenie možností úhrady parkovného prostredníctvom SMS platieb. Samozrejme zostáva aj možnosť zakúpenia parkovného priamo u zamestnancov parkovacej služby alebo zakúpením parkovacej karty.  Kontrolu parkovania a povinností vodičov uhradiť parkovací poplatok budú naďalej vykonávať príslušníci Mestskej polície Bardejov a určení zamestnanci  m.p. BAPOS.

Predmetom spoplatnenia budú parkoviská v Parkovacom obvode č. 1 ( Ul. Kláštorská, Ul. Miškovského, Ul. Rhodyho, Ul. Veterná, Ul. Stőcklova, Ul. Hviezdoslavova, Ul. Baštová, Ul. Poštová, Ul. Na Hradbách) a niektoré parkoviská v Parkovacom obvode č. 2 ( parkoviská pri Športovej hale a synagóge, parkovisko na Jiráskovej ul. ( pri Spojenej škole), parkovisko na Jiráskovej ulici ( pri Gymnáziu) a parkoviská na ul. Kellerova a Hurbanova). Parkovné v  Parkovacom obvode č. 1 je 0,70 € / hod. a v Parkovacom obvode č. 2 je 0,40 € / hod.

Postup pri platbe parkovného formou SMS správy je nasledovný:

Ak chcete parkovať napr. v Parkovacom obvode č. 1, na bezplatné číslo 2200 zašlite SMS v tvare:

BJ1 medzera EVČ vozidla medzera, napr. BJ1  BJ111AB  3 a tak uhradíte parkovné za 3 hodiny na parkoviskách v parkovacej zóne  mesta Bardejov v cene 2,10 € s DPH / hodinová sadzba pre osobné motorové vozidlo je 0,70 € s DPH.

Označenie parkovacích zón:  BJ1 – zóna 1, BJ2 – zóna 2, BJX – vozidlá nad 3,5 t.

Do 30 sekúnd obdržíte spätnú SMS s potvrdením miesta, parkovacej zóny, ceny a času platnosti zaplateného parkovného. Ak správu neobdržíte, parkovné nebolo uhradené.

10 minút pred vypršaním doby parkovania dostanete upozorňujúcu SMS. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu dosiahnete opätovným odoslaním pôvodnej SMS.

Daňový doklad získate vytlačením dokladu na web stránke m.p. BAPOS www.bapos.sk po kliknutí na  http://parking.mediatex.sk/bj a po zadaní kódu z obdržanej potvrdzujúcej SMS správy.

Všetky odchádzajúce aj prichádzajúce SMS sú zahrnuté v cene parkovného.

 

Dostupnosť služby: Telekom, Orange Slovensko, Telefonica O2.

 

Službu technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám