Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Štvrtkové (10.9.2020) zasadnutie mestskej rady v Bardejove (MsR) sa kvôli zachovaniu a rešpektovaniu odporúčaní štátnych organizácií, ako aj vzhľadom na vývoj pandémickej situácie v súvislosti s COVID-19 uskutočnilo v priestoroch veľkej zasadačky, ktorá predsa len ponúka iné, vyhovujúcejšie priestorové podmienky, než zasadačka mestskej rady. Táto nutnosť vyplynula aj z množstva prerokovávaných materiálov: pozvánka obsahovala takmer dvadsiatku bodov, pričom len Návrh nakladania s majetkom mesta obsahoval vyše tridsať strán predkladaného textu.

Členovia MsR sa im postupne venovali: po Návrhu  nakladania s mestským majetkom prerokovali a odporučili na prerokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta a pomerne rozsiahlu Správu o plnení mestského rozpočtu a zriadených rozpočtových organizácií  za prvý polrok tohto roka: ako ju lakonicky zhrnul vedúci odboru ekonomiky Mestského úradu Ing. Marcel Karol „...aj napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s pandémiou, vďaka včas prijatým úsporným opatreniam a zodpovednému prístupu sme prvý polrok zvládli a zvládneme aj ten druhý“.  Obdobné hodnotenie zaznelo aj v prípade polročného hospodárenia v piatich mestských obchodných spoločnostiach a dvoch príspevkových mestských organizáciách: aj tu sa pod pozitívne plnenie podpísali prijaté a striktne dodržiavané úsporné opatrenia.

Rada v ďalšom o.i. prerokovala aj dva investičné zámery: alternatívny zámer výstavby nájomných bytov a zámer rekonštrukcie mestskej športovej haly. V prvom i druhom prípade bolo prijatie akýchkoľvek záverov ( po vzájomnom konsenze všetkých členov MsR a vedenia) odsunuté na neskôr. V prípade nájomných bytov aj kvôli očakávanému výraznejšiemu zapojeniu sa štátu do riešenia tejto problematiky a určeniu jasnejších pravidiel, v druhom kvôli samotnej rozsiahlosti investície, ktorá zahŕňa aj nutnosť zabezpečenia financovania v priebehu nielen tohto, ale aj budúceho roka (tvorba rozpočtu na budúci rok).

Drvivá väčšina dnes prerokovaných materiálov bola odporúčaná na schválenie mestským zastupiteľstvom (MsZ), ktoré by sa predbežne malo konať 1. októbra tohto roka.

DSC_6594.JPG

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-09-10, 13:20  marek.duleba@bardejov.sk      

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám