Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

IMG 6382 1

        Tento rok pripadol Medzinárodný deň mlieka na utorok 15. mája. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Medzi odborníkmi vo všeobecnosti panuje názor, že mlieko je takmer dokonalou potravinou. Obsahuje v dostatočnom a primeranom množstve a optimálnom pomere mnohé biologicky významné látky dôležité pre plnohodnotnú výživu. Sú to hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky. Využiteľnosť živín obsiahnutých v mlieku je veľmi vysoká.

               tancuj                       img204 1                  img205 1                  img206 1

V Y H O D N O T E N I E 5. turnaja Školskej šachovej ligy 2017/2018

 

 Zverejnil : Miroslav Vančík, PhDr., 2018-05-15, 9:43, miroslav.vancik@bardejov.sk

    L1    L2

      O problematike stravovania detí sa v súčasnej dobe síce všade veľa hovorí, no faktov a najmä reálnych aktivít v praxi je stále málo, hoci záležať na zdravej strave by malo každému rodičovi a každej škole.

iluminacieSamospráva mesta Bardejov  od zápisu historického jadra mesta do Svetového dedičstva UNESCO v roku 2000 sústavne zabezpečuje obnovu a záchranu pamiatok v mestskej pamiatkovej rezervácii.

V týchto dňoch sa dokončuje realizácia investície novej iluminácie najvýznamnejších skvostov v historickom jadre mesta - radnice a Baziliky Minor sv. Egídia, ktorej premiéra sa uskutoční 30. apríla 2018 od 20.30 hod. na Radničnom námestí.

     Pred dvoma rokmi Mesto Bardejov vypracovalo a schválilo Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej KPSS) na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie výhľadovo do roku 2025.

Jedna z  najdlhších lávok na Slovensku - Lávka priateľstva v Bardejovských Kúpeľoch, je od štvrtka 19. apríla 2018 opäť prístupná verejnosti. Lávka bola dlhšie uzatvorená z dôvodu jej poškodenia vplyvom poveternostných podmienok, ako aj z dôvodu opotrebovania materiálu. Bardejovské kúpele, a. s., ju v týchto dňoch opravili a môže tak opäť slúžiť verejnosti.

Lávka priateľstva je dlhá 54,2 m a výška jej veže je 11,6 m. Autorom lávky je Ivar Otruba a do prevádzky bola

Od roku 1983 je tento deň vyhlásený ako medzinárodný deň pamiatok a prípomína sa význam ich ochrany a tiež ich hodnoty. Medzinárodný deň pamiatok vznikol z podnetu medzinárodnej mimovládnej organizácie ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) a v roku 1983 ho schválilo UNESCO.

Na Slovensku máme 5 lokalít v zozname Svetového kultúrneho dedičstva - Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta Bardejov a Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.

Samospráva mesta Bardejov od zápisu historického jadra mesta do Svetového dedičstsva UNESCO v roku 2000 sústavne zabezpečuje obnovu a záchranu pamiatok v mestskej pamiatkovej rezervácii.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov je deväť materských škôl:

MŠ, Komenského 24, Bardejov

MŠ, Komenského 47, Bardejov

MŠ, Gorkého 13, Bardejov

MŠ, Nový Sad 24, Bardejov

MŠ, Nábrežná 2, Bardejov

MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov

MŠ, Lipová 37, Bardejovská Nová Ves

ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov

ZŠ s MŠ, Pod Papierňou 1, Bardejov

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám