Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

            - zdravý životný štýl
            - ako chcem tráviť voľný čas
            - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Turistický oddiel CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1 pod vedením MUDr. Jozefa Chovanca ponúka po priaznivom ohlase aj v školskom roku 2017/2018 zaujímavé turistické podujatia. 

Dňa 30.9.2017 (sobota), sa uskutoční výstup na Šarišský hrad (pri Prešove).

Zraz: 7.45 hod. parkovisko pre školou alebo 8.15 hod. železničná stanica Bardejov. 

ODCHOD VLAKU: 8.29 hod.  

TEŠÍME SA NA VÁS!

viac info na: www.zspp.edupage.org

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2017-09-20, 16:30, miroslav.vancik@bardejov.sk

Upozorňujeme cestujúcich, že z dôvodu úplnej uzávierky cesty č. II/545 v úseku Raslavice – Janovce s platnosťou od 25.9.2017 budú všetký spoje odklonené po obchádzkovej trase cez obce Osikov, Fričkovce, Hertník, Bartošovce. 

Z uvedeného dôvodu dôjde k časovej úprave všetkých spojov na trase Bardejov – Prešov a späť, Bardejov – Koprivnica a späť. Žiadame cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali odchody spojov zo zastávok a príchody do cieľových staníc nakoľko dôjde k výrazným posunom až do 30 min. Za prípadne meškanie sa vopred ospravedlňujeme.  

Upravené cestovné poriadky budú zverejnené na http://www.sad-po.sk/index.php?show=9&node=14 v priebehu budúceho týždňa najneskôr 20.9.2017.

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel. Téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2017 je „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla. 

V Bardejove tento rok v spolupráci s dopravcom SAD Prešov, a. s. sa môže široká verejnosť zapojiť do tejto kampane formou súťaže. Podmienkou zaradenia do súťaže je zakúpenie si cestovného lístka v MHD Bardejov prostredníctvom dopravnej karty vydanej dopravcom v termíne od 16. – 22. septembra 2017.

Súťaží sa o tri ceny – bicykel, navýšenie kreditu dopravnej karty o 50 € a navýšenie kreditu dopravnej karty o 20 €.

Odovzdávanie cien sa uskutoční v piatok 29. septembra 2017 na Radničnom námestí v Bardejove.

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 darcek foto

Horúce letné dni sa skončili, prišlo jesenné septembrové ochladenie a s ním aj začiatok nového školského roka. Po dvojmesačnom oddychu sa 4. septembra 2017 otvorili brány škôl, aby privítali žiakov, ich rodičov a starých rodičov. Školy ožili veselou vravou, smiechom, ale aj očakávaním nových zážitkov. Školáci zasadli do školských lavíc a oficiálne sa začal nový školský rok 2017/2018. Aj napriek tomu, že žiakov neprivítalo slnečné počasie, veríme, že ani jedného z nich to neodradilo od chuti získavať v školských laviciach nové vedomosti.

Železnice Slovenskej republiky oznamujú širokej verejnosti, že z dôvodu opravy konštrukcie železničného zvršku priecestia a príľahlých úsekov z dôvodu nevyhovujúceho stavu pre bezpečnosť cestnej a železničnej dopravy a širších dopravných vzťahov pri nájazde do prevádzky pri priecestí Záhradné centrum Mičurín na železničnom priecestí v žkm

42,225 - SP2749 na železničnej trati Raslavice - Bardejov bude úplná uzávierka účelovej cesty v termíne:

  1. septembra 2017 Pondelok   od 7.30 hod. do 14.00 hod.
  2. septembra 2017 Utorok       od 7.30 hod. do 17.00 hod.

Po dvojmesačnej prestávke začal opäť školský rok. Školské vyučovanie začalo 4. septembra 2017 a v prvom polroku školského roka sa skončí 31. januára 2018, v druhom polroku sa začne 1. februára 2018  a končí sa 29. júna 2018.

V mene samosprávy mesta Bardejov si dovoľujeme poďakovať všetkým spoluobčanom mesta a návštevníkom, ktorí prišli na tohtoročný Bardejovský jarmok, ktorý je najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím v našom meste.

Význam jarmoku, jeho úroveň organizácie a priebeh výrazne presahuje hranice nášho mesta, čo potvrdzuje aj bohaté zastúpenie predstaviteľov štátu, rôznych inštitúcií a aj návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska.     

            Ďakujeme, že ste svojou účasťou na jarmoku prispeli k jeho dôstojnému a úspešnému priebehu a zároveň veríme, že pozitívne dojmy a zážitky z jarmoku pretrvajú vo Vás, čo najdlhšie.

Dnes, 24. augusta 2017 začína už v poradí 46. novodobý a 667. historický bardejovský jarmok. Uličky starobylého najkrajšieho historického mesta na Slovensku ožijú ruchom obchodníkov, remeselníkov a návštevníkov. Pre jarmočníkov je počas štyroch dní pripravený aj bohatý kultúrny program všetkých hudobných žánrov – vystúpenia folklórnych súborov, hudobných kapiel a domácich a zahraničných umeleckých telies.

Slávnostné otvorenie Bardejovského jarmoku sa uskutoční o 16.00 hodine na Radničnom námestí.

Všetci, ktorí sa rozhodnete prežiť jedinečnú atmosféru bardejovského jarmoku, ste v najgotickejšom meste na Slovensku srdečne vítaní !

bardkontakt 2017V úvode jarmočného týždňa 21. 8. – 22. 8. 2017 sa už tradične na Mestskom úrade

v Bardejove stretli odborníci na jubilejnom 25. ročníku vedeckej konferencie Bardkontakt 2017, ktorá je zameraná na problematiku pamiatkovej starostlivosti.    

Pri tejto príležitosti primátor mesta odovzdal aj ocenenia zástupcom inštitúcií, ako aj zástupcom mesta Bardejov, ktorí sa zaslúžili o vysokú odbornú úroveň a organizáciu tejto výnimočnej akcie od jej vzniku až po súčasnosť.

Hlavnou témou vedeckej konferencie bola tento rok téma „Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov“. Vedeckej konferecie sa zúčastnilo počas dvoch dní viac ako 100 účastníkov, medzi ktorými boli aj prednášatelia z Poľska, Česka a Ukrajiny.

V rámci programu konferencie absolvovali jej účastníci aj zaujímavú exkurziu - obhliadku dreveného kostolíka v Hervartove.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám