Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Územné členenie mesta 

Územie mesta Bardejov je územný celok, ktorý tvoria tri katastrálne územia. Člení sa na tri mestské časti. Názvy mestských častí sú Bardejov, Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka. Mestské časti majú samostatné katastrálne územie. Osobitné postavenie upravené osobitnými zákonmi a nariadením vlády SR má historické jadro mesta Bardejov – mestská pamiatková rezervácia Bardejov, zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a územie Bardejovských Kúpeľov so štatútom kúpeľného miesta.

Historické jadro mesta je ohraničené ulicami: ul. Dlhý rad, ul. Krátky rad, ul. Šiancová, ul. Jiráskova . Jeho centrom je Radničné námestie, ktoré je hlavným námestím mesta, je obdĺžnikového tvaru o rozmeroch približne 260 x80 m. Súčasťou historického jadra mesta sú ďalej ulice a to ul. Františkánov, ul. Rhodyho, ul. Baštová, ul. Hviezdoslavova, ul. Miškovského, ul. Kláštorná, ul. Poštová, ul. Na hradbách, ul. Stöcklova, ul. Veterná

Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Bardejov


V meste Bardejov je 129 ulíc, námestí a verejných priestranstiev

Názvy ulíc - Bardejov
29.augusta
9.mája
Andraščíkova
Andreja Svianteka
B.S.Timravy
Bardejovské Kúpele
Bardejovská Zábava
Baštová
Bernolákova
Bezručova
Cintorínska
Českej Lípy
Dlhý rad
Družstevná
Duklianska
Dobšinského ulica
Fraňa Kráľa
Františkánov
Fučíkova
Gorkého
Gorlická
Gróner
Gutgeselova
Homolkova
Hurbanova
Hviezdoslavova
Chyzerova
J.Grešáka
J.Jesenského
Jána Bottu
Jána Kalinčiaka
Jána Švermu
 
 
Janka Matušku
Jiráskova
Kacvinského
Kellerova  
Kláštorská
Komenského
Kpt.Nálepku
Krátky rad
Kukorelliho
Kukučínova
Kúpeľná
Kutuzovova
Kuzmányho
Laca Novomeského
Ľudovíta Štúra
M.V.Miškovského
Martina Benku
Mičkova
Mihaľov
Mikulovská
Mlynská
Mnichovský potok
Moyzesova
Na Hradbách
Nábrežná
Nám.arm.gen.L.Svobodu
Nám.hieromučeníkov Gojdiča a Hopka
Námestie SNP
Námestie Svätej rodiny
Nový sad
Partizánska
 
Pod brehom
Pod Kalváriou
Pod lipkou
Pod papierňou
Pod Šibeňou horou
Pod Vinbargom
Postajok
Poštárka
Poštová
Pri štepnici
Priemyselná
Přerovská
Puškinova
Radničné námestie
Rhodyho
Sama Chalupku
Sázavského
Sládkovičova
Slovenská
Starý Blich
Stöcklova
Sv.Jakuba
Šiancova
Štefánikova
T.Ševčenku
Ťačevská
Tehelná
Toplianska
Veterná
Wolkerova

Ulice v rámci areálu Bardejovské kúpele

Astrová ulica
Azalková ulica
Fialková ulica
Klinčeková ulica
Konvalinková ulica
Ľaliová ulica
Narcisová ulica
Zvončeková ulica

 

Názvy ulíc v mestskej časti: Bardejovská Nová Ves

Brezová

Čerešňová

Dubová

Dujava

Giraltovská

Jabloňová

Krátka

Kvetinová

Lesná

Lipová

M.Vileca

Nám.L.Berku

Nová

Orechová

Pálenica

Potočná

Pri štadióne

Vodárenská

Záhradná

Agátová ulica

Buková ulica

Gaštanová ulica

Javorová ulica

Jedľová ulica

Jelšová ulica

Smreková ulica

Topoľová ulica

Vŕbová ulica

 

 

Názvy ulíc v mestskej časti: Dlhá Lúka
Dlhá
Hlavná
Chmelník
Kamenec
Kostolná
Majer
Makovická
Minerálna
Pánska
Pod Kútmi
Rovná
Sady

 

Názvy verejných priestranstiev v mestskej časti Bardejov:

Park Aloisa Jiráska
Parčík Johna Lennona
Promenádny park
Park Emila Korbu

 

Názvy mostov v mestskej časti Bardejov:

Kúpeľský most
Mokrolužský most
Most Oroszova lávka
Most Pod Vinbargom

 

Názvy okružných križovatiek v mestskej časti Bardejov:

Okružná križovatka Pod Vinbargom
Okružná križovatka pri bocianovi
Okružná križovatka pri hornej bráne
Okružná križovatka pri tržnici
Okružná križovatka pri západnej bráne
Okružná križovatka priemyselná

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám