Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

bard jarmok top

BARDEJOVSKÝ JARMOK 2021 SA KONAŤ NEBUDE !

Na základe rozhodnutia Mestského krízového štábu (MsKŠ), po zvážení všetkých dostupných, relevantných informácií, ako aj na základe odhadovaného vývoja pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v meste a okrese Bardejov dospela samospráva Bardejova k rozhodnutiu neorganizovať ani tento rok tradičný Bardejovský jarmok, ktorý sa zvykne konať v posledných dňoch augusta.

Je nám veľmi ľúto, že ani tento rok jarmok v Bardejove nebude: sme však presvedčení, že ani celoslovensky zlepšujúca sa pandemická situácia nám nedovoľuje byť nezodpovednými. Nezodpovednými voči Bardejovčanom, ale aj návštevníkom nášho starobylého mesta. Navyše – ešte stále platia pomerne prísne opatrenia, ktoré sa týkajú organizovania kultúrno-spoločenských podujatí: samospráva nedisponuje kapacitami, ktoré by vedeli adekvátne zabezpečiť ich dodržiavanie.

Nevylučujeme však, že ak sa situácia konsoliduje natoľko, že bude možné – hoci aj v obmedzenom režime – organizovať podujatia, ktoré prispejú k oživeniu života v meste vynaloží maximálne úsilie, aby tomu tak bolo a pripraví také, ktoré by nároky obyvateľov i návštevníkov spĺňali.

Sme presvedčení, že ak vydržíme v našom úsilí, budeme dôslední v dodržiavaní prijatých opatrení a budeme maximálne zodpovední, dočkáme sa aj chvíľ, kedy sa budeme môcť vrátiť do (aspoň zdanlivo) starých koľají....Nateraz to však nie je možné....

Budeme vďační, ak toto naše rozhodnutie prijme široká verejnosť s takým porozumením a pochopením, s akým sme k jeho prijatiu pristupovali.

Štefan Hij
vedúci referátu tlačového
a medzinárodných vzťahov
MsÚ Bardejov

Z histórie Bardejovských jarmokov

Hodnotiace správy z Bardejovských jarmokov

pdf 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Fotogaléria z Bardejovských jarmokov

Celá fotogaléria

Pre trhovníkov

Názov dokument Termíny
Termín uzávierky
podávania prihlášok
Pridelenie miest
na predaj
Záväzné potvrdenie
o pridelení miesta
Úhrada poplatku
za účasť
Organizačný poriadok          
Informácia pre predávajúcich trhovníkov          
Informácia pre predávajúcich - ulička remesiel          
Záväzná žiadosť - stánky            
Záväzná žiadosť - zábavné zariadenia    
Záväzná žiadosť - ulička remesiel            
Mapa rozmiestnenia stánkov
   

 

 Posledná aktualizácia: 18.03.2021 Zverejnil: Mgr.Mikuláš Ševčík

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám