Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Prerušenie distribúcie elektriny

 

   Dátum zverejnenia Miesto Dátum  a čas   Dôvod
  19.02.2018 mesto Bardejov, časť Bardejovský Mihaľov - č.d. 31,39,46,59,313,314,315,212,404,221,181,175,180,490,326,249,46/9,48,134,574,242,176,221,181, chaty pod lesom bez súp. čísla 4632,4592/3,4588/1,5168,4596,9007, chaty hore od vodárne č. 4632,5181,5672,5703,5692,5718,9010,9006,9004,4649,4643,9007,4604,5192,4636, nová ulica č.d. 23,56,41,54,55,38,61, domy bez súp. čísla 4540,43449,4105/86,4415,4574/1,4408/22,4577,4384/2,4403/11 - Vzhľadom na zmenu okolností sa toto prerušenie zo dňa 9. 02. 2018 neuskutoční !! 26. február 2018 od 7.20 do 15.30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  19.02.2018

mesto Bardejov, časť Bardejovský Mihaľov - č.d. 39,46,59,313,314,315,212,404,221,181,175,180,490,326, chaty hore od vodárne č. 4632,5181,5672,5703,5692,5718,9010,9006,9004,4649,4643,9007,4604,5192,4636

Vzhľadom na zmenu okolností sa toto prerušenie zo dňa 9. 02. 2018 neuskutoční !!!

27. február 2018 od 7.30 do 15.30 hod.

28. február 2018 od 7.30. do 15.30 hod.

1. marec 2018 od 7.30 do 15.30 hod.

  VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  09.02.2018 mesto Bardejov, časť Bardejovský Mihaľo - č.d. 39,46,59,313,314,315,212,404,221,181,175,180,490,326, chaty hore od vodárne č. 4632,5181,5672,5703,5692,5718,9010,9006,9004,4649,4643,9007,4604,5192,4636

27. február 2018 od  7.30 do 15.30 hod.

28. február 2018 od 7.30 do 15.30 hod.

1.marec 2018 od 7.30 do 15.30 hod.

  VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  09.02.2018 mesto Bardejov, časť Bardejovský Mihaľov - č.d.31,39,46,59,313,314,315,212,404,221,181,175,180,490,326,249,46/9,48,134,574,242,176,221,181, chaty pod lesom bez súp. čísla 4632,4592/3,4588/1,5168,4596,9007, chaty hore od vodárne č. 4632,5181,5672,5703,5692,5718,9010,9006,9004,4649,4643,9007,4604,5192,4636, nová ulica č.d. 23,56,41,54,55,38,61, domy bez. súp. čísla 4540,43449,4105/86,4415,4574/1,4408/22,4577,4384/2,4403/11 26. február 2018 od 7.20 do 15.30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  09.02.2018 mesto Bardejov, časť Bardejovský Mihaľov - č.d. 177,6269/3, chatová oblasť pod reštauráciou Herbár 27. Február 2018 od 8.00 do 15.30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  22.11.2017 časť mesta Bardejov,Bardejovský Mihaľov č.d. 39,46,59,313,314,315,212,404,221,181,175,180,490,326,chaty na vodarňou č. 4632,5181,5672,5703,5692,5718,9010,9006,9004,4649,4643,9007,4604,5192,4636 12.,13.,14.december 2017 od 7,30 do 16,30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  21.11.2017 Bardejovský Mihaľov 9013 Bardejov, ČOM 0000193486. EIC:24ZVS0000023607K 8. december 2017 od 7,30 do 16,30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  21.11.2017 časť mesta Bardejov - celý Bardejovský Mihaľov 8. december 2017 od 7,30 do 16,30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  24.08.2017 časť mesta Bardejov - celá Bardejovská Zábava, záhradkárska osada Rúna, u. Mičkova, ul. Poštárka 9. september 2017 od 7.00 do 14.30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  21.07.2017 časť mesta Bardejovský Mihaľov - č.d. 175,180,490, chaty hore od vodárne č. 5692,5718,9010,9006,9004,4649,4643,5192,4636 17. augusta 2017 od 7.00 do 16.00 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  21.07.2017 časť mesta Bardejovský Mihaľov č.d. 39,46,59,313,314,315,212,404,221,181,175,180,590,326, chaty hore od vodárne č. 4632,5181,5672,5703,5692,5718,9010,9006,9004,4649,4643,9007,4604,5192,4636 16. augusta 2017 od 7.00 do 16.00 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  19.07.2017 časť mesta Bardejov - chatová oblasť Močiare 7,8,9,10,14,15. augusta 2017 od 7.00 hod. do 17.30 hod   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia
  18.07.2017 časť mesta - celý Bardejovský Mihaľov 7.8.9.10.14.15. augusta od 7.00 do 17.30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia
  18.07.2017 Mihaľov 9013 Mihaľov, ČOM: 0000193486, EIC: 24ZVS0000023607K 7.8.9.10.14.15. augusta od 7.00 do 17.30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia
  11.07.2017 časť mesta Bardejov - ul. Kpt. Nálepku 54,55,56 a nový dom č.4 31. 07. 2017 od 7.00 do 11.00 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia
  26.05.2017 časť mesta Bardejov - ul. Veterná č.d. 16 14. jún 2017 od 8.20 do 15.30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  18.04.2017 časť mesta Bardejov, Bardejovský Mihaľov - č.d. 177,6269/3 10. máj 2017 od 8.40 do 16.00 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  3.03.2017 Bardejov, časť mesta Bardejov - ul. Guitgeselova č.d. 1, ul. Homolkova č.d. 2, ul. Pod papierňou č.d. 77, 85,4869/310 23.03.2017 od 7.00 do 16.00 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  21.02.2017 Bardejov, časť mesta - chatová oblasť na ul. Štefánikova, chatová oblasť Mníchovský potok 10. marca 2017 od 6.50 do 16.30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  27.01.2017 časť mesta Bardejov - ul. Poštárka č.d. 16,17,18,18A,115,120,121,133,901 20. február 2017 od 8.00 do 14.30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  12.01.2017 Bardejov, časť Dlhá Lúka - ul. Pod Kútmi č.d. 1 po č.d. 16, ul. Pánska úsek od č.d. 1 po č.d. 22 6. február 2017 od 7.30 do 17.00 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  11.01.2017 Bardejov, časť Dlhá Lúka - ul. Pod Kútmi úsek od č. d. 1 po č.d. 8, ul. Pánska od č.d. 1 po č.d. 22, ul. Minerálna úsek od č.d. 1 po č.d. 23 1. február 2017 od 7.30 do 17.00 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  11.01.2017 Bardejov, časť mesta, Dlhá Lúka - ul. Minerálna úsek od č. 1 po č. 23 2 a 3 februára 2017 od 7.30 do 17.00   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  23.12.2016 Bardejov, časť mesta-celá Ľ.Štúra,ul. 9. mája, ul. J. Matušku, ul. Bernilákova, ul. Kukučínova, časť ul. Kukorelliho č.d. 29 a 31 18. január 2017 od 8,00 do 17,00   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  15.11.2016 Bardejov, časť mesta - Pod papierňou č. 35,36,37 5. december 2016 od 8.00 do 13.40   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  14.11.2016 časť mesta Bardejov - ul. Ľ. Štúra úsek od č. 14 po č. 48, ul. Sama Chalupku úsek od č. 1 po 22, ul. Bernoláková úsek od č. 1 po č. 13, ul. Janka Matušku úsek od č. 1 po č. 18, ul. Kukorelliho č. 53 a 58 2. december 2016 od 7.40 do 16.30   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  28.09.2016 časť mesta - Bard. Nová Ves - Giraltovská č.d. 17A 19.október od 7,30 do 13,30   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  09.09.2016 ul. Pod papierňou  č. vchodu 58,59,60,61 28. september od 7,50 do 15,00 hod   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  05.09.2016 Nám. L.Berku 1, Bardejovská Nová Ves 20. september od 7.00 do 16.00 hod   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
   05.09.2016 časť mesta Bardejov - ul. Postajok č. 3,4,6,7,21 a chaty ul. Postajok Pod Kalváriou 20. september od 7.50 do 15.30 a 21. september od 7.50 do 15.30    VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  05.09.2016 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - ul. Giraltovská, ul. Pri štadione, ul. Jabloňová, ul. Nová, ul. Čerešňová, ul. Záhradná č.1, ul. M.Vileca úsek od č. 1 po 8, ul. Potočná úsek od č. 1 po 10, ul. Krátka, ul. Kvetinová, ul. Lesná, ul. Dujava, ul. Orechová, ul. Vodárenská 20. september 2016 od 7.00 do 16.00   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  24.08.2016 časť mesta Bardejov-Fučíkova rod romy č. 1,3,5,7,9,11,14, ul. 29.augusta rod. domy č. 3,5,6,7, ul. Kúpeľná úsek od č. d. 27 po 43 okrem č.d. 36 13. september 2016 od 7,50 do 16,00   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  24.08.2016 časť mesta Bardejov - Jesenského č.d.1,úsek od č.d.3po 22, Kellerova od č.d.5 po 8,č.d.10,12,13, ul. B.S.Timravy č.d.1 po 16, Nový sad č.d.22,23,31A,31B, Přerovská č.d.10 14. september 2016 od 7,50 do 16,00   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  22.08.2016 časť mesta Bardejov - Hurbanova ul. od č.d. 13 po 32, č.d.31A a 35 9. september 2016 od 7,50 do 16,00   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  19.08.2016 mestská časť Bardejov, Hurbanova úsek od č. 1 po č. 5, úsek od č. 7 po č. 32, č. 31 a 35, ul. Kellerova č. 3 7. september 2016 od 7.50 do 16.00 hod   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  19.08.2016 časť mesta Bardejov - ul. Štefánikova č. 1,5, bytový dom vchod č. 6,7 7. september 2016 od 8.00 do 16.30 hod.   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  19.08.2016 časť mesta Bardejov - ul. Štefánikova rod. dom č. 3 8. september 2016 od 7.40 do 16.30   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  19.08.2016 časť mesta Bardejov - ul. Hurbanova úsek od č. 1 po č. 5, úsek od č. 7 po č. 12, ul. Kellerova č. 3 8. september 2016 od 7.50 do 16.00   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  17.08.2016 Bardejov - ul. Nový sad 24 6.09.2016 od 8,00 do 16,00   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  17.08.2016 Bardejov,ul.Jesenského 1,úsek od č.d.3 po 22, ul.Kellerova usek od č.d. 5 po 8,č.d. 9,10,12,13,ul. B.S.Timravy úsek od č.d. 1 po 16, ul. Přerovská úsek od č.d. 1po 10, ul. Nový sad úsek od č.d. 11 po 31,č.d.31,č.d.31/A,31B 6.09.2016 od 8,00 do 16,00   VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  15.08.2016 Bardejov, ul. Jesenského č. 1, úsek od č. 3 po č. 22, Kellerova od č. 5 po č. 8, č.d. 10,12,13, ul. B.S.Timravy úsek od č.1 po č. 16, ul. Kúpeľna č. 26, Toplianska č. 11,12, ul. Nový sad č. 22,23,31, ul. Fučíkova č. 1,3,5,7,9,11,14, ul. 29. augusta č. 3,5,6,7 5. 09. 2016 od 8.20 do 17.00   prerušená  distribucia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  10.08.2016 Bardejov - ul. Fučíkova č.d. 1,3,5,7,9,11,14, ul. 29.augusta č.d.3,5,6,7 2.09.2016 od 8.00 do 17.00   prerušená  distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  10.08.2016 Bardejov,ul. Jesenského č.d.1,úsek od č.d. 3 po 22, ul. Kellerova úsek od č.d.5po8,10,12,13,ul. B.s.Tirmavy č.d.1, Kúpeľná č.d.26, ul. Toplianska č.d.11,12,ul. Nový sad č.d. 22,23,31/A a 31/B 1.09.2016 od 8.00 do 17.00   prerušená  distribucia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  5.08.2016 Bardejov, ul. Hurbanova úsek od č.d. 1po 5, úsek od č.d.7po32,č.d.31A,35, ul. Kellerova č.d.3

30.08.2016 od 8.00 do 17.10

31.08.2016 od 8.00 do 17.10

  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
   1.08.2016 Bardejov, ul. kpt. Nálepku úsek od č.d. 53 po č.d. 56 18.08.2016 od 8.00 do 15.30   prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
   1.08.2016 Bardejov, ul. kpt. Nálepku č.d. 58, ul. Mičkova 32,33,34 17.08.2016 od 8.00 do 15,30   prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  25.07.2016 Bardejovské Kúpele - chatky č. 39,40 pri Hájenke 10.08.2016 od 8.00 do 18.00   prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  27.06.2016 časť mesta BNV - celá ul. Dujava,  celá ul. Lesná, ul. Potočná č.d. 7,10,11, Nám. L. Berku č. 2,3,4

13.07.2016 od 7,40 do 18,30

20.07.2016 od 7,40 do 18,30

  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  27.06.2016 časť mesta BNV - Dujava č.d. 1,2, celá Lesná ul.,ul. Potočná č.d.7,10,11, Nám.L.Berku 2,3,4

14.07.2016 od 7,40 do 18,30

21.07.2016 od 7,40 do 18,30

  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  21.06.2016 časť mesta Bardejov - ul. Ľ.Štúra úsek od č.d.14 po č.d. 50, Janka Matušku úsek od č.d. 1 po č.d. 18, Bernolákova úsek od č.d. 1 po č.d. 13, Sama Chalúpku úsek od č.d. 1 po č.d. 22, Kukorelliho č.d. 53,55,58 12. 06. 2016 od 8.10 do 15.30   prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  20.06.2016 časť mesta Bardejov - Ľ. Štúra, Janka Matušku, Bernolákova, Sama Chalúpku, Martina Benku, Kukorelliho 11. 06. 2016 od 7.30 - 16.00   prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  14.06.2016 časť mesta Bardejov - ul. Ľ.Šúra úsek od č.d. 14 po 48, S.Chalupku úsek od č.d. 1 po 22, Bernolákova úsek od č.d.1 po 13, J.Matušku úsek od č.d. 1 po 18, Kukorelliho č.d. 53 a č.d. 58 01.07.2016 od 8,00 - 16,30   prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  10.06.2016 časť mesta Bardejov - ul. Sázavského úsek od č. vch. 1 po č. vch. 6

29.06.2016 od 7.40 - 16.30

30.06.2016 od 7.40 - 16.30

  prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  02.06.2016 časť mesta Bardejov - ul. Sázavského úsek od č. vchodu 13 po č. vchodu 18

24.06.2016 od 7.10 - 16.30

27.06.2016 od 7.40 - 16.30

28.06.2016 od 7.40 - 16.30

  prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  30.05.2016  časť mesta Bardejovská Nová Ves ,  ul. Vodárenská č. 7 - 39  16. jún 2016 od 8.20 h do 15.30 h    prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia 
  30.05.2016  časť mesta Bardejov - ul. Kpt. Nálepku č. 1, 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 - 46, 60, ul. Starý Blich č. 29  6. jún 2016 od 7.40 h do 17.30 h    prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia 
  30.05.2016 časť mesta Bardejov - ul. Puškinova úsek od č. 5 po č. 14, č. 31, 32, ul. Sv. Jakuba č. 1 - 6, ul. Kpt. Nálepku č. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, ul. Jiráskova č. 18  3. jún 2016 od 7.40 h do 17.30 h    prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  30.05.2016 časť mesta Bardejov - ul. Sv. Jakuba č. 15, 16, 17, 31 2. jún 2016 od 7.40 h do 17.30 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  30.05.2016 časť mesta Bardejov - ul. Sv. Jakuba č. 18, 19, 20, 23, ul. Ťačevská č. 1 1. jún 2016 od 7.40 h do 17.30 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  10.05.2016 časť mesta Dlhá Lúka - ul. Dlhá, úsek od č. 52 smer Zborov, ul. Sady, rómska osada 31. máj 2016 od 7.20 h do 16.00 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  10.05.2016 časť mesta Dlhá Lúka, ČOM: 0000213260, EIC: 24ZVS00000375038 31. máj 2016 od 7.30 h do 16.00 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  10.05.2016 časť mesta Dlhá Lúka - ul. Minerálna, u. Rovná, ul. Dlhá, úsek od č. 52 smer Zborov 25. máj 2016 od 7.30 h do 16.00 h a 26. máj 2016 od 7.30 h do 16.00 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  10.05.2016 časť mesta Dlhá Lúka - ul. Makovická, ul. Minerálna 23. máj 2016 od 7.30 h do 16.00 h a 24. máj 2016 od 7.20 h do 16.00 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  03.05.2016 časť mesta Bardejov - ul. Ťačevská č. 1, ul. Kpt. Nálepku č. 29, ul. Puškinova č. 5 - 14, 31, 32, ul. Sv. Jakuba č. 1 - 5, 15 - 20, 23, 31 21. máj 2016 od 8.00 h do 16.30 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  03.05.2016 časť mesta Bardejov - ul. Sv. Jakuba č. 26, 27 20. máj 2016 od 8.00 h do 12.30 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  03.05.2016 časť mesta Bardejov - ul. Kpt. Nálepku č. 31, 33, 42 - 46, 60, ul. Starý Blich č. 29 19. máj 2016 od 12.00 h do 16.30 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  02.05.2016 časť mesta Bardejov - ul. Bezručova č. 24, 25, 26, 27, 28, 29 17. máj 2016 od 7.50 h do 16.30 h a 18. máj 2016 od 7.50 h do 16.30 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia
  02.05.2016 časť mesta Dlhá Lúka - ul. Pod Kútmi, ul. Kamenec, ul. Dlhá, úsek od č. 1 po č. 27, ul. Hlavná, úsek od č. 1 po č. 35, ul. Panská č. 1 16. máj 2016 od 7.00 h do 16.00 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  02.05.2016 časť mesta Dlhá Lúka - ul. Makovická a ul. Minerálna 13. máj 2016 od 7.10 h do 16.00 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  02.05.2016  časť mesta Dlhá Lúka - ul.  Sady, ul. Dlhá, úsek od č. 38 smer Zborov, ul. Hlavná, úsek od č. 87 po č. 76, ul. Majer, rómska osada; Dlhá 1 ČOM: 0000213280, EIC: 24ZVS0000375036 12. máj 2016 od 7.10 h do 16.00 h    prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia 
  02.05.2016 časť mesta Dlhá Lúka - ul. Rovná, ul. Makovická, ul. Dlhá č. 52 smer Zborov, rómska osada na ul. Hlavnej 11. máj 2016 od 7.30 h do 18.00 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  02.05.2016 časť mesta Dlhá Lúka - ul. Rovná, ul. Minerálna, ul. Chmelník, ul. Sady, ul. Dlhá 9. máj 2016 od 7.20 h do 16.00 h a 10. máj od 7.30 h do 16.00 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  27.04.2016 časť mesta Bardejov - ul. Poštárka, č. d. 16, 17, 18, 18A, 115, 120, 133 6. máj 2016 od 8.10 h do 15.00 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  27.04.2016 časť mesta Bardejov - ul. Poštárka, č. d. 20, 20A, 21, 109, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 132, 160 6. máj 2016 od 8.30 h do 15.00 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  27.04.2016 časť mesta Bardejov - ul. Poštárka, rod. domy č. 7 - 15, 102, 103, 110, 111, 114, 116, 117, 130, 135, 140 6. máj 2016 od 8.20 h do 13.30 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  14.04.2016 časť mesta Dlhá Lúka - ul. Pod Kútmi, ul. Dlhá - úsek od. č. 52 smer Zborov, Ul. Kamenec, ul. Makovická, ul. Rovná, ul. Minerálna, ul. Sady, rómska osada 29. apríl 2016 a 2. máj 2016 od 7.00 h do 17.30 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  08.04.2016 časť mesta Bardejov - ul. Komenského, č. 12, 13, 14, 15 14.04.2016 a 15.04.2016 od 8.00 h do 17.00 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  14.03.2016 časť mesta Bardejov - ul. Kuzmányho, ul. Bezručova - rodinné domy č. 1, 2, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 24 30. a 31. marec 2016 od 7.30 h do 17.30 h; 1. - 8. apríl a 11. apríl 2016 od 17.30 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  05.03.2016 časť mesta Bardejov - ul. Kuzmányho, ul. Bezručova - rodinné domy č. 1, 2, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 24 21. marec 2016 od 7.30 h do 17.30 h; 22. marec 2016 od 7.30 h do 16.30 h; 23. marec 2016 od 7.30 h do 16.30 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
   16.02.2016 časť mesta Bardejov - ul. Tehelná, úsek od č. 1 pr č. 61, úsek od č. 71 po č. 74, č. 79, 103, 109  26. februára 2016 v čase od 7.10 h do 16.00 h   prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
  16.02.2016 časť mesta Bardejov - ul. Duklianska č. 10 bude v termíne 26. február 2016 v čase od 8.30 h do 15.30 h  

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia

 

           
           

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám