Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Prerušenie distribúcie elektriny

 

Dátum zverejnenia Miesto Dátum a čas Dôvod
09.11.2018 časť mesta Bardejov - celá chatová oblasť Rúrna

27. novembra 2018

od 7.20 do 17.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
04.08.2018 šasť mesta Bardejov, Dlhá Lúka - ul. Sady, ul. Rovná, ul. Chmelník, ul. Dlhá úsek od č.d.53 po č.d. 83, ul. Minerálna č.d. 29A, 29,28,26,25,20A, ul. Majer úsek od č.d. 4 po č.d. 12, rómska osada 21. september 2018 od 7.30 do 15.00 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.08.2018 časť mesta Bardejov, BNV - Lesná, Dujava, Orechová,Vodárenská, Krátka, Kvetinová Potočná od č.d. 1 po 9, Nám. L. Berku od č.d. 1 po 4 a Giraltovská od č.d. 3 po 20 07.09.2018 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
08.08.2018 časť mesta Bardejov, Dlhá Lúka - ul. Sady, ul. Rovná, ul. Chmelník a rómska osada, ul. Dlhá úsek od č.d. 53 po č.d. 83, ul. Minerálna č.d. 29A, 29,28,26,25,20A, ul. Majer č.d. 4,12

24. augusta 2018

od 7.40 do 10.30 hod.

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.06.2018 časť mesta Bardejov - ul. Mičkova č.d. 19,20,21,22,23,24,26,449

20.júl 2018

od 8.10 do 17.00 hod.

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
26.06.2018 časť mesta Bardejov, Bardejovská Nová Ves - celá ul. Lesná, Dujava Orechová, Vodárenská, Krátka, Kvetinová, Potočná úsek od č.d. 1 po č.d. 9, Nám.L.Berku úsek od č.d. 1 po č.d. 4, ul. Giralstovská úsek od č.d. 3 po č.d. 20

20. júl 2018

od 7.30 do 18.00 hod.

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 Bardejovské Kúpele 0

18.07.2018

od 7.30 do 18.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 Bardejovské Kúpele 1

18.07.2018

od 7.30 do 18.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 časť mesta Bardejov - celé Bardejovské Kúpele

18.07.2018

od 7.30 do 18.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 Bardejovské Kúpele 0

18.07.2018

od 7.30 do 18.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 časť mesta Bardejov - celé Bardejovské Kúpele

18.07.2018

od 7.30 do 18.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
25.06.2018 Bardejovské Kúpele 1 18.07.2018 od 7.30 do 18.00 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.06.2018 časť mesta Bardejov, Gróner č.d. 61,64,66,67,70, chaty a domy bez čísiel smerom ku lesnej škôlke na č. parciel 5756,9002,9008,5560,3418/30,5053,3418/25,3418/20,5553,9003,9001

16. júl 2018 od 8.00 do 17.00

17. júl 2018 od 8.00 do 17.00

18. júl 2018 od 8.00 - 17.00

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.06.2018 časť mesta Bardejov, Mihaľov - úsek od č. d 6 po č.d. 19, č.d. 16A, 19A, 21,24,26,28,44,263 16. júl 2018 od 8,30 do 15,30 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
22.06.2018 Radničné námestie 16, Bardejov 16. júla 2018 od 8.30 do 15.30 VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
24.04.2018 mesto Bardejov, časť Bard. Mihaľov č.d.-39,46,59,313,314,315,212,404,221,181,175,180,490,326, chaty hore od vodárne 4632,5181,5181,5672,5692,5718,9010,9006,9004,4649,4643,9007,5192,4636 11.mája 2018 od 7,30 do 15,30 hod VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.04.2018 Bardejov, časť mesta Bardejovská Nová Ves - celá ul. Lipová a Brezová 10.mája 2018 od 8,00 do 17,00 hod VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
23.04.2018 mesto Bardejov, časť Bard. Mihaľov č.d.-39,46,59,313,314,315,212,404,221,181,175,180,490,326, chaty hore od vodárne 4632,5181,5181,5672,5692,5718,9010,9006,9004,4649,4643,9007,5192,4636 10.maja 2018 od 7, hod. 30 do 15,30 hod VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia
09.02.2018 mesto Bardejov, časť Bardejovský Mihaľov - č.d. 177,6269/3, chatová oblasť pod reštauráciou Herbár 27. Február 2018 od 8.00 do 15.30 hod. VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám