Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
Občania Mesta Bardejov majú možnosť odovzdať svoj nadrozmerný odpad z domu, či bytu do Zberného dvora spoločnosti EKOBARD, a.s.. Každý občan má právo odovzdať do Zberného dvora ročne 1 tonu odpadu a to bezplatne!

Zberný dvor EKOBARD, a.s..
Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov
Tel. číslo: 0910 809 868, 0910 809 869

E-mail: ekobard@centrum.sk


Prevádzkový čas zberného dvora:
Pondelok až piatok: od 06:00 do 18:00 hod.
Sobota: od 06:00 do 12:00 hod.

Druhy odpadov, ktoré je možné odovzdať v prevádzke zberného dvora:

 • Papier a lepenka
 • Sklo
 • Kovy
 • Kovové obaly
 • Plasty
 • Viacvrstvové kombinované materiály
 • Pneumatiky (z osobných motorových vozidiel)
 • Drobné stavebné odpady
 • Objemný odpad, ako časti nábytku, obalov a iné...
 • Elektrický a elektronický odpad
 • Niektoré druhy nebezpečných odpadov ( je potrebné konzultovať s pracovníkmi spoločnosti EKOBARD, a.s.)

Pri odovzdaní odpadu je potrebné predložiť doklad totožnosti odovzdávajúceho občana.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám