Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov zabezpečuje v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy, vyplývajúcimi z ustanovení zák. č. 369/1991 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom  území mesta a jeho častí.

Mestskú hromadnú dopravu v Bardejove vykonáva na základe zmluvného vzťahu SAD Prešov a.s. , prevádzka  Bardejov.
Mestská hromadná doprava je zabezpečovaná na 10 linkami, týždenne sa preprava cestujúcich vykonáva  495 spojmi. Týždenne sa dosiahne 10500 km a ročne až 550 000 km dopravného výkonu. Mestskou hromadnou dopravou v Bardejove sa ročne prepraví viac ako 1,3 mil. cestujúcich.

Číslo  linky

Názov linky

Dĺžka linky (km)

701101 Linka č. 1

Ťačevská - NsP - AS – Vinbarg – Ľ.Štúra - Duklianska – Bardejovské Kúpele

14,2

701102 Linka č. 2

Ťačevská - Komenského - OÚ - AS - Duklianska - Bardejovské Kúpele

6,9

701103 Linka č. 3

Dlhá Lúka - Duklianská - AS - OÚ - NsP - Mestský cintorín - Kľušov

11,4

701104 Linka č. 4

Štefánikova - OÚ - AS - Kamax - Bardejovská Nová Ves

6,5

701106 Linka č. 6

Poštárka - Mestský cintorín - NsP - OÚ - AS - Kamax - Bardejovská Nová Ves

8,1

701107 Linka č. 7

Ťačevská - NsP - OÚ - AS - Duklianska - Bardejovské Kúpele

7,9

701108 Linka č. 8

Mihaľov - Komenského - OÚ - AS Duklianska - Bardejovské Kúpele

16

701109 Linka č. 9

Sázavského - OÚ - AS - Vinbarg - Duklianska - Dlhá Lúka

12,3

701110 Linka č.10

Sídl. Družba - Partizánska - OÚ - AS - Vinbarg - Duklianska - Bardejovské Kúpele

7,7

701112 Linka č. 12

Sídl.Družba - Komenského - OÚ - AS - Duklianska - Bardejovské Kúpele

9,2

Cestujúci v mestskej hromadnej doprave majú k dispozícií moderné autobusy mestského  nízkopodlažneho prevedenia Tedom Kronos  a SOR 8,5 nástupnou plošinou pre imobilných.

mhd_bj_bus

 

Autobus Počet autobusov Počet miest na sedenie Počet miest na státie

Počet miest

spolu

Karosa B 952 1 ks 31 63 94
Tedom Kronos 6 ks 32 67 99
SOR 8,5 2 ks 24 38 62

 

Informácie o cestovnom poriadku MHD Bardejov: =>TU

 

 aktualizoval: Ing Jiří Brejník 18.4.2016

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám