Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 logo eu pre obcanov

 

   

Projekt Od aktívneho občianstva k euroobčianstvu financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

 
 
Platí pre akciu 1, opatrenie 1.2 – Siete medzi partnerskými mestami
 

Počet podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci tohto projektu : 3

Podujatie 1:  Workshop – Mladí ľudia

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 52 občanov, z ktorých 4 pochádzali z mesta Montemarciano (Taliansko), 17 z mesta Maribor (Slovinsko), 7 z mesta Přerov (Česká republka), 8 z mesta Krynica-Zdrój (Poľsko), 6 z mesta Amata (Lotyšsko), 10 z mesta Bardejov (Slovensko), 0 z mesta Lugoj (Rumunsko).

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Maribore (Slovinsko) od 23/10/2013 do 25/10/2013.

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na mladých ľudí – rovíjanie občianstva EÚ cez výmenu skúsenosti, spoznávanie podmienok, aké vytvárajú miestne samosprávy mladým na zapájanie sa do verejného života a spoznávanie politík EÚ v tejto oblasti. Na túto tému sa uskutočnili prezentácie zástupcov miestnych samospráv, člena Teamu Europe a MVO so spoločnými debatami. Účastníci navštívili kultúrne zariadenie riadené mladými, mládežnícky hostel a informačné centrum mladých. Workshopu predchádzal občiansky prieskum, realizovaný v každom partnerskom meste projektu.

Podujatie 2: Workshop - Seniori

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 57 občanov, z ktorých 5 pochádzalo, z mesta Maribor (Slovinsko), 22 z mesta Přerov (Česká republka), 8 z mesta Krynica-Zdrój (Poľsko), 8 z mesta Amata (Lotyšsko), 7 z mesta Bardejov (Slovensko), 7 z mesta Lugoj (Rumunsko), 0 z mesta Montemarciano (Taliansko).

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo Přerove (Česká republka) od 26/02/2014 do 28/02/2014

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na seniorov - rovíjanie občianstva EÚ a podporu aktívneho starnutia cez výmenu skúsenosti, spoznávanie podmienok, aké vytvárajú miestne samosprávy seniorom na zapájanie sa do verejného života a spoznávanie politík EÚ v tejto oblasti. Na túto tému sa uskutočnili prezentácie zástupcov miestnych samospráv, člena Teamu Europe a MVO so spoločnými debatami a pripomienkami politík EÚ. Účastníci navštívili  mestský domov seniorov, denný stacionár riadený neziskovou organizáciou a kultúrne pamiatky mesta.

Podujatie 3: Konferencia a Európske partnerské dni

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 122 občanov, z ktorých 18 pochádzalo z mesta Montemarciano (Taliansko), 8 z mesta Maribor (Slovinsko), 13 z mesta Přerov (Česká republka), 14 z mesta Krynica-Zdrój (Poľsko), 18 z mesta Amata (Lotyšsko), 32 z mesta Bardejov (Slovensko), 19 z mesta Lugoj (Rumunsko).

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Bardejove (Slovensko) a v Krynici-Zdróji (Poľsko) od 18/06/2014 do 20/06/2014.

Stručný opis: konferencia a Dní Európskych partnerstiev v Bardejove a Krynici vytvorila jej účastníkom platformu na prezentáciu podmienok miestnych samospráv pre rozvoj aktívneho občianstva v svojich mestách, príkladov na inklúziu mladých do aktívnej spoločnosti, spôsobov osláv Dňa Európy v svojich mestách, pripomienkovanie politík EÚ, vyjadrenie očakávaní od EÚ, medzigeneračný dialóg medzi mladými a seniormi, ktorí podali návrhy a pripomienky na orgány EÚ, miestne a regionálne samosprávy zamerané na zlepšovanie kvality života mladých ľudí a seniorov v svojich mestách a regiónoch. Vytvorené siete partnerstiev si v závere projektu zostavili svoj Akčný plán budúcej spolupráce. Konferenciu obohatili aj kultúrne vystúpenia umelcov z každého partnerského mesta na dvoch otvorených pódiach počas Dní Európskych partnerstiev v Bardejove. V rámci konferencie účastníci navštívili v Bardejove MVO – Vita in Suburbium a Občianske združenie Different, Seniorcentrum a mestský Domov dôchodcov, zúčastnili sa prehliadky historického centra Bardejova (UNESCO) a v Krynici navštívili MVO pre zdravotne postihnuté deti, Univerzitu tretieho veku a baletný súbor Miniatury. Na záver konferencie sa stretli s primátorom Krynice. Konferencia umožnila aj stretnutie primátorov troch miest – Bardejov, Lugoj a Montemarciano.

Kľúčovými nástrojmi pri tvorbe a fungovaní partnerstiev boli komunikačné a propagačné médiá vytvorené v projekte :

Jedným z výstupov projektu boli aj návrhy a odporúčania aktívnych účastníkov debát na workshopoch a konferencii – na DG pre komunikáciu pri Európskej komisii a miestnym a regionálnym samosprávam v regiónoch partnerských miest v projekte. Dostupné na: http://www.activeeurocitizenship.eu/conference/ .

Články o projektových aktivitách partnerov zapojených do projektu sú dostupné na: http://www.activeeurocitizenship.eu/events-in-the-towns/

 Stránka o projekte:

 logo eu pre obcanov sk

 

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám