Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č.41

Názov výkresu časť súbor
Širšie vzťahy A  1 ikona pdf
Širšie vzťahy B,C 1 ikona pdf
Kompexný urbanistický návrh ZaD 41 a 3 ikona pdf
Kompexný urbanistický návrh ZaD 41 b 3 ikona pdf
Kompexný urbanistický návrh ZaD 41 c 3 ikona pdf
Návrh PPF ZaD 41 a 8 ikona pdf
Návrh PPF ZaD 41 b 8 ikona pdf
Návrh PPF ZaD 41 c 8 ikona pdf
Textová správa text ikona pdf
 

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č.40

Názov výkresu časť súbor
Návrh priestoroveho usporiadania a funkčného vyuzitia územia_40  1 ikona pdf
Návrh priestoroveho usporiadania a funkčného vyuzitia územia_40 - spojené 1 ikona pdf
Kompexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Kompexný urbanistický návrh - spojené 3 ikona pdf
Textová správa text ikona pdf
     

 

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 39      
1_navrh_priestoroveho_usporiadania_a_funkcneho_vyuzitia_uzemia_39 Návrh 1 ikona pdf
3_komplexny urbanisticky navrh_ZaD_39 Návrh 3 ikona pdf
4_Doprava-navrh_ZaD_39 Návrh 4 ikona pdf
 5_TI_vodne hospodarstvo_ZaD_39  Návrh  5 ikona pdf
 6_TI_energetika_ZaD_39  Návrh  6 ikona pdf
 7_VPS_ZaD_39  Návrh  7 ikona pdf
Textová časť     ikona pdf
       
Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 38      
Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
3_komplexny urbanisticky navrh_ZaD_38_a-e-k-l-o-p-q-s-u-v-w - upravený po 1.prerokovaní návrh 3 ikona pdf
3_komplexny urbanisticky navrh_ZaD_38_b-f-z- upravený po 1.prerokovaní návrh 3 ikona pdf
3_komplexny urbanisticky navrh_ZaD_38_c-h- upravený po 1.prerokovaní návrh 3 ikona pdf
3_komplexny urbanisticky navrh_ZaD_38_d-g-i-r-t-x-y- upravený po 1.prerokovaní návrh 3 ikona pdf
3_komplexny urbanisticky navrh_ZaD_38_j- upravený po 1.prerokovaní návrh 3 ikona pdf
       
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia návrh 1 ikona pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia návrh 1 ikona pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia návrh 1 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 38 návrh 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 38 návrh  3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 38 návrh  3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 38 návrh  3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 38 návrh  3 ikona pdf
PPF návrh  8 ikona pdf
PPF návrh 8  ikona pdf
PPF návrh  8 ikona pdf
PPF návrh  8 ikona pdf
Doprava návrh 4 ikona pdf
TI - vodné hospodárstvo návrh 5 ikona pdf
TI - energetika návrh 6 ikona pdf
VPS návrh 7 ikona pdf
Sprievodná súpráva Textová časť   ikona pdf

 Zmeny  a doplnky UPN Z KM Bardejovské Kúpele - bývalé skleníky

Názov výkresu časť súbor
Kompexný urbanistický návrh 2 ikona pdf
Návrh tech.vyb. vodné hospodárstvo 7 ikona pdf
Návrh tech.vyb. elektrina 8 ikona pdf
Návrh tech.vyb. teplo a plyn 9 ikona pdf
Textová správa text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 37

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia stav 1 ikona pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia návrh 1 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 37a stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 37a návrh 3 ikona pdf
doprava 1 stav  4 ikona pdf
doprava 2 stav  4 ikona pdf
doprava 3 stav  4 ikona pdf
doprava 4 stav  4 ikona pdf
doprava 5 stav  4 ikona pdf
doprava 6  stav  4  ikona pdf
doprava 7 stav  4 ikona pdf
doprava 1 návrh  4 ikona pdf
 doprava 2 návrh  4  ikona pdf
 doprava 3 návrh  4  ikona pdf
doprava 4 návrh 4 ikona pdf
doprava 5 návrh 4 ikona pdf
doprava 6 návrh 4 ikona pdf

 doprava 7

 návrh  4  ikona pdf
VPS 1  návrh  7  ikona pdf
VPS 2  návrh  7  ikona pdf
VPS 3  návrh  7  ikona pdf
VPS 4  návrh  7  ikona pdf
VPS 5  návrh  7  ikona pdf
VPS 6  návrh  7  ikona pdf
VPS 7  návrh  7  ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 36

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
doprava  stav    ikona pdf
 doprava  návrh    ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 35

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 34

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický 34a stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický 34 a návrh 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický 34b stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický 34b návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 33

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
komplexny urbanisticky navrh_ZaD_ab stav 3 ikona pdf
komplexny urbanisticky navrh_ZaD_ab nalozka návrh 3 ikona pdf
komplexny urbanisticky navrh_ZaDc stav 3 ikona pdf
komplexny urbanisticky navrh_ZaDc nalozka návrh 3 ikona pdf
záber PPF stav 8 ikona pdf
záber PPF ZaD 33 c návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 32

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Širšie vzťahy návrh 1 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Záber PPF návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 31

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Širšie vzťahy stav 1 ikona pdf
Širšie vzťahy návrh 1 ikona pdf
doprava stav 4 ikona pdf
doprava návrh 4 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č.41

Názov výkresu časť súbor
Širšie vzťahy A  1 ikona pdf
Širšie vzťahy B,C 1 ikona pdf
Kompexný urbanistický návrh ZaD 41 a 3 ikona pdf
Kompexný urbanistický návrh ZaD 41 b 3 ikona pdf
Kompexný urbanistický návrh ZaD 41 c 3 ikona pdf
Návrh PPF ZaD 41 a 8 ikona pdf
Návrh PPF ZaD 41 b 8 ikona pdf
Návrh PPF ZaD 41 c 8 ikona pdf
Textová správa text ikona pdf
 

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov - ZaD č.40

Názov výkresu časť súbor
Návrh priestoroveho usporiadania a funkčného vyuzitia územia_40  1 ikona pdf
Návrh priestoroveho usporiadania a funkčného vyuzitia územia_40 - spojené 1 ikona pdf
Kompexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Kompexný urbanistický návrh - spojené 3 ikona pdf
Textová správa text ikona pdf
     

 

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 39      
1_navrh_priestoroveho_usporiadania_a_funkcneho_vyuzitia_uzemia_39 Návrh 1 ikona pdf
3_komplexny urbanisticky navrh_ZaD_39 Návrh 3 ikona pdf
4_Doprava-navrh_ZaD_39 Návrh 4 ikona pdf
 5_TI_vodne hospodarstvo_ZaD_39  Návrh  5 ikona pdf
 6_TI_energetika_ZaD_39  Návrh  6 ikona pdf
 7_VPS_ZaD_39  Návrh  7 ikona pdf
Textová časť     ikona pdf
       
Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 38      
Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
3_komplexny urbanisticky navrh_ZaD_38_a-e-k-l-o-p-q-s-u-v-w - upravený po 1.prerokovaní návrh 3 ikona pdf
3_komplexny urbanisticky navrh_ZaD_38_b-f-z- upravený po 1.prerokovaní návrh 3 ikona pdf
3_komplexny urbanisticky navrh_ZaD_38_c-h- upravený po 1.prerokovaní návrh 3 ikona pdf
3_komplexny urbanisticky navrh_ZaD_38_d-g-i-r-t-x-y- upravený po 1.prerokovaní návrh 3 ikona pdf
3_komplexny urbanisticky navrh_ZaD_38_j- upravený po 1.prerokovaní návrh 3 ikona pdf
       
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia návrh 1 ikona pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia návrh 1 ikona pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia návrh 1 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 38 návrh 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 38 návrh  3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 38 návrh  3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 38 návrh  3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 38 návrh  3 ikona pdf
PPF návrh  8 ikona pdf
PPF návrh 8  ikona pdf
PPF návrh  8 ikona pdf
PPF návrh  8 ikona pdf
Doprava návrh 4 ikona pdf
TI - vodné hospodárstvo návrh 5 ikona pdf
TI - energetika návrh 6 ikona pdf
VPS návrh 7 ikona pdf
Sprievodná súpráva Textová časť   ikona pdf

 Zmeny  a doplnky UPN Z KM Bardejovské Kúpele - bývalé skleníky

Názov výkresu časť súbor
Kompexný urbanistický návrh 2 ikona pdf
Návrh tech.vyb. vodné hospodárstvo 7 ikona pdf
Návrh tech.vyb. elektrina 8 ikona pdf
Návrh tech.vyb. teplo a plyn 9 ikona pdf
Textová správa text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 37

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia stav 1 ikona pdf
Návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia návrh 1 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 37a stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 37a návrh 3 ikona pdf
doprava 1 stav  4 ikona pdf
doprava 2 stav  4 ikona pdf
doprava 3 stav  4 ikona pdf
doprava 4 stav  4 ikona pdf
doprava 5 stav  4 ikona pdf
doprava 6  stav  4  ikona pdf
doprava 7 stav  4 ikona pdf
doprava 1 návrh  4 ikona pdf
 doprava 2 návrh  4  ikona pdf
 doprava 3 návrh  4  ikona pdf
doprava 4 návrh 4 ikona pdf
doprava 5 návrh 4 ikona pdf
doprava 6 návrh 4 ikona pdf

 doprava 7

 návrh  4  ikona pdf
VPS 1  návrh  7  ikona pdf
VPS 2  návrh  7  ikona pdf
VPS 3  návrh  7  ikona pdf
VPS 4  návrh  7  ikona pdf
VPS 5  návrh  7  ikona pdf
VPS 6  návrh  7  ikona pdf
VPS 7  návrh  7  ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 36

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
doprava  stav    ikona pdf
 doprava  návrh    ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 35

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 34

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický 34a stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický 34 a návrh 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický 34b stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický 34b návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 33

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
komplexny urbanisticky navrh_ZaD_ab stav 3 ikona pdf
komplexny urbanisticky navrh_ZaD_ab nalozka návrh 3 ikona pdf
komplexny urbanisticky navrh_ZaDc stav 3 ikona pdf
komplexny urbanisticky navrh_ZaDc nalozka návrh 3 ikona pdf
záber PPF stav 8 ikona pdf
záber PPF ZaD 33 c návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 32

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Širšie vzťahy návrh 1 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Záber PPF návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny  a doplnky UPN M Bardejov č. 31

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 3 ikona pdf
Širšie vzťahy stav 1 ikona pdf
Širšie vzťahy návrh 1 ikona pdf
doprava stav 4 ikona pdf
doprava návrh 4 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

Zmeny UPN Z KM Bardejovské Kúpele - Pod vrchmi

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Komplexný urbanistický stav 2 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh 2 ikona pdf
TI vodné hospodárstvo stav 7 ikona pdf
TI vodné hospodárstvo návrh 7 ikona pdf
TI energetika a  plyn stav 9 ikona pdf
TI energetika a  plyn návrh 9 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

 

Zmeny UPN M Bardejov č.30

Názov výkresu Obsah výkresu časť súbor
Širšie územné vzťahy a väzby- stav 1 ikona pdf
Širšie územné vzťahy a väzby- navrh 1 ikona pdf
Komplexný urbanistický ZaD 30a stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický ZaD 30b stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický ZaD 30c stav 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 30a nalozka 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 30b nalozka 3 ikona pdf
Komplexný urbanistický návrh ZaD 30c nalozka 3 ikona pdf
Doprava ZaD 30 stav 4 ikona pdf
Doprava ZaD 30 návrh 4 ikona pdf
PPF ZaD 30 stav 8 ikona pdf
PPF ZaD 30 návrh 8 ikona pdf
Sprievodná správa Textová časť Text ikona pdf

 

 

Názov výkresu

Obsah výkresu

časť

súbor

 

Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD6_Bardejov     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_CMZ_Bardejov     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3a_Komplexný urbanistický návrh-stav     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3aN_Komplexný urbanistický návrh-návrh     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3aS_Komplexný urbanistický návrh-spolu     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3bc_Komplexný urbanistický návrh-stav     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3bcN_Komplexný urbanistický návrh-návrh     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3bcS_Komplexný urbanistický návrh-spolu     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3d_Komplexný urbanistický návrh-stav     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3dN_Komplexný urbanistický návrh-návrh     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_3dS_Komplexný urbanistický návrh-spolu     Pdf_32
Zmeny a doplnky 6/2010 ZaD_6_8bc_Vyhodnotenie záberu PP-stav     Pdf_32
Zmeny zmeny - textová časť zmeny_Bardejov09   alt
Zmeny zmeny - textová časť zmeny_Bardejov09PPF   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_1.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_1p.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_3.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_3p.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_4.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_4p.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_7.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 1_2009_7p.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 2_2009_1.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 2_2009_1p.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 2_2009_3.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 2_2009_3p.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_1b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_1bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_3b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_3bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_4b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_4bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_5b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_5bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_6b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_6bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_7b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_7bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_8b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť 3_2009_8bP.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 1_2009_1.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 1_2009_3.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 1_2009_4.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 1_2009_7.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 2_2009_1.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 2_2009_3.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_1b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_3b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_4b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_5b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_6b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_7b.pdf   alt
Zmeny zmeny - obrazová časť - náložky 3_2009_8b.pdf  

alt

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám