Mesto Bardejov - Oznámenia o uložení písomnosti

Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
došlo dňa
odosielateľ adresát druh zásielky
uložené do   stav uloženia zásielky        
 10.02.2016 Kaufland Onačilová Andrea oznámenie o uložení zasielky (Slov. pošta) 25.02.2016   uložené na podatelni MsÚ        
11.02.2016 Okresný súd Milan Ildža oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29. 02.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.02.2016 VšZP Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.02.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.02.2016 VšZP Andrej Široký oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.02.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.02.2016 VšZP Anna Salajová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.02.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.02.2016 VšZP Jozef Šoltys oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.02.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.02.2016 VšZP Vladimír Kišš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.02.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.02.2016 Súdny exekútor Jarmila Kloknerová oznámenie o uložení zásielky 29.02.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
12.02.2016 Daňový úrad Vladimír Vankovič verejná vyhláška 26.02.2016   verejná vyhláška vyvesená na úradnej tabuli        
15.02.2016 VšZP Bohuš Orlovský zásielka 01.03.2016   zásielka uložená na podateľni        
15.02.2016 Union Eva Ferencová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.02.2016 VšZP Peter Krupica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.02.2016 VšZP Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.02.2016 Dôvera Anna Matušovičová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.02.2016 Dôvera Lukáš Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.02.2016 Súdny exekútor Andrej Miko oznámenie o uložení zásielky 01.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
16.02.2016 Intrum Justitia Vladimír Priščák zásielka 02.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
16.02.2016 Exekútorský úrad Tomáš Polačik oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.02.2016 Dôvera Agáta Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.02.2016 Dôvera Rasťo Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.02.2016 Dôvera Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.02.2016 Dôvera Dušan Dendis oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.02.2016 Dôvera Miloš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.02.2016 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.02.2016 Dôvera Rasťo Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.02.2016 Dôvera Nikola Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 05.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.02.2016 Exekútorský úrad František Hažlinský zásielka 04.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
18.02.2016 VšZP Mária Dubovecká oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.02.2016 VšZP Alexander Gábor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.02.2016 Okresný súd Juraj Zápach oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.02.2016 Exekútorský úrad Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 11.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.02.2016 VšZP Miroslav Lamanec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 11.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.02.2016 Exekútorský úrad Ján Mačko oznámenie o uložeční zásielky 08.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
24.02.2016 Wustenrot Samuel Almáši zásielka 10.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
24.02.2016 Ministerstvo dopravy Tomáš Jamnický zásielka 10.03.2016   zásielka uložená na podatľni MsÚ        
26.02.2016 Sociálna poisťovňa Radoslav Bilý zásielka 12.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
26.02.2016 Slovenská konsolidačná Andrej Pangrác zásielka 12.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.02.2016 Daňový úrad MATLEX s.r.o. verejná vyhláška 15.03.2016   verejná vyhláška vyvesená na úradnej tabuli        
01.03.2016 Dôvera František Antoňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Marek Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Miloš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Vladimír Reviľák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Anna Marčoková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Iveta Kobulnická oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Ingrid Schaderová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Anton Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Anna Matušovičová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Dušan Sova oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera Lukáš Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.03.2016 Dôvera František Antoňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 18.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
02.03.2016 Súdny exekútor Soňa Kristlíková oznámenie o uložení zásielky 17.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
02.03.2016 Dôvera Iveta Kobulnická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
02.03.2016 Dôvera Anna Marčoková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
02.03.2016 Úrad práce soc. vecí a rodiny Nadežda Bilá zásielka 17.03.2016   uložená na podateľni MsÚ        
02.03.2016 Daňový úrad K2 AREA, s.r.o. verejná vyhláška 16.03.2016   vyvesená na úradnej tabuli mesta        
02.03.2016 Súdny exekútor Anna Matušovičová oznámenie o doručení zásielky 17.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
07.03.2016 Okresný súd Tibor Dreveňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
07.03.2016 OR PZ Strážske Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.03.2016   uložené na podateľní MsÚ        
07.03.2016 Okresný úrad Peter Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
07.03.2016 Krajský súd Martin Kvietok zásielka 22.03.2016   uložená na podateľni        
07.03.2016 Kooperatíva Tomáš Jamnický zásielka 22.03.2016   uložená na podateľni        
07.03.2016 VÚB banka Peter Hužvár zásielka 22.03.2016   uložená na podateľni        
07.03.2016 Súdny exekútor Lukáš Ratica oznámenie o doručení zásielky 25.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
09.03.2016 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 27.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
09.03.2016 Súdny exekútor Marek Ferenc oznámenie o uložení zásielky 08.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
10.03.2016 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 25.03.2016   uložená na podateľni MsÚ        
10.03.2016 Okresný súd Dávid Gurský oznámenie o doručení zásielky 25.3.2016   uložená na podateľni MsÚ        
11.03.2016 VšZP Ján Eštok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.03.2016 VšZP Mária Linkeová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.03.2016 VšZP Adrián Berdis oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.03.2016 VšZP Peter Kaščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.03.2016 VšZP Marcel Polčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 29.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.03.2016 VšZP Patrik Steinecker oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.03.2016   uložené na podateľni MsÚ        
14.03.2016 Krajský súd Eva Gdovinová oznámenie o uložení zásielky 29.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
14.03.2016 Okresný súd Anna Marčoková oznámenie o uložení zásielky 29.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
15.03.2016 VšZP Patrik Steinecker zásielka 30.03.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
15.03.2016 VšZP Tomáš Blažejčík oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.03.2016 VšZP Viliam Gerbery oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
                     
15.03.2016 VšZP Branislav Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.03.2016 VšZP M. Rybár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.03.2016 VšZP E.G.Barea oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.03.2016  VšZP Ján More zásielka 31.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
16.3.2016 VšZP Tibor Butkovič 2x oznámenie o uložení zásielok (Slov.pošta) 03.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.03.2016 Súdny exekútor Jakub Plánička oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.03.2016 VšZP Daniel Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.03.2016 Sociálna poisťovňa František Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.03.2016 Sociálna poisťovňa Radoslav Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.03.2016 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.03.2016 Dôvera Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.03.2016 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.03.2016 Dôvera Miloš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.03.2016 Dôvera Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.03.2016 Dôvera Nikola Siváková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.03.2016 MV Prešov Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.03.2016 Súdny exekútor Anton Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.03.2016 Sociálna poisťovňa Radoslav Bilý zásielka 05.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
22.03.2016 VšZP Štefan Polčan oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.03.2016 VšZP Michaela Salajová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.03.2016 Exekútorský úrad Peter Révay oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.03.2016 Dôvera Nikola Siváková zásielka 08.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Ministerstvo vnútra Ján Aust oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
29.03.2016 VšZP Marián Grobár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Juraj Pažák zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Kamil Lazor zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Marek Ferenc zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Vladimír Reviľák zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Anton Hudák zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Jozef Michalica zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Dušan Sova zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Anna Marčoková zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2016 Dôvera Vladimír Marčok zásielka 13.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2016 Okresná prokuratúra Andrea Onačilová zásielka 14.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
31.03.2016 Dôvera Ján Mihaľ zásielka 15.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
31.03.2016 Dôvera Štefan Cuper zásielka 15.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
31.03.2016 Dôvera Jozefína Hurajová zásielka 15.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
01.04.2016 VšZP Peter Krupica zásielka 16.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
01.04.2016 VšZP Vladimír Adamuščin zásielka 16.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
04.04.2016 PA VNART  PSV, s.r.o. Tomáš Polačin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
05.04.2016 VšZP Bohuš Orlovský zásielka 20.04.2016   uložená na podateľni MsÚ        
05.04.2016 VšZP Martin Pták zásielka 20.04.2016   uložená na podateľni MsÚ        
05.04.2016 VšZP Mária Dubovecká zásielka 20.04.2016   uložená na podateľni MsÚ        
05.04.2016 OO PZ Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
05.04.2016 VšZP Dávid Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
05.04.2016 VšZP Emil Sewerin Podhoradecki oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
05.04.2016 VšZP Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
06.04.2016 OO PZ Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 24.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
07.04.2016 Okresný súd Patrik krupa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 25.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.04.2016 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vladimír Marčok doporučená zásielka 26.04.2016   uložené na podateľni MsÚ        
13.04.2016 Ústredie PSVaR Mgr. Alexander Sluk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 01.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.04.2016 Úrad práce SVaR Daniela Rišková zásielka 30.04.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
15.04.2016 OR PZ Vranov Alexander Sluk oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.04.2016 Sociálna poisťovňa Adrián Seňan zásielka 03.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
18.04.2016 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.04.2016 ÚPSVaR Nadežda Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.04.2016 Súdny exekútor Petr Lauko doporučená zásielka 04.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.04.2016 Okresný súd Michaela Salajová doporučená zásielka 04.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.04.2016 VšZP Bardejov Adrián Berdis zásielka 05.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.04.2016 VšZP Bardejov Patrik Steinecker zásielka 05.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.04.2016 VšZP Bardejov Valerián Gurský zásielka 05.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.04.2016 VšZP Bardejov Marcel Polčan zásielka 05.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.4.2016 VšZP Bardejov Ján Eštok zásielka 05.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.04.2016 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Marián Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 08.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
20.04.2016 Súdny exekútor Radovan Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 08.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
20.04.2016 Súdny exekútor František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 08.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.04.2016 Smart Post s.r.o. Marián Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 10.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.04.2016 Okresný súd Juraj Zápach oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.04.2016 Intrum Justitia Slovakia Vladimír Priščák zásielka 10.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
25.04.2016 Súdny exekútor Jozef Delin zásielka 13.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.04.2016 Súdny exekútor Jarmila Kloknerová zásielka 13.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2016 Súdny exekútor Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 15.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
27.04.2016 VšZP Bardejov Bohuš Orlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 15.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
27.04.2016 VšZP Bardejov Tomáš Blažejčík zásielka 15.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2016 VšZP Bardejov Tibor Butkovič zásielka 15.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2016 VšZP Bardejov Henrik Rabatin zásielka 15.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2016 VšZP Bardejov Miroslav Rybár zásielka 15.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2016 VšZP Bardejov Branislav Ferenc zásielka 15.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2016 VšZP Bardejov Viliam Gerbery zásielka 15.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2016 VšZP Bardejov Emanuel Garcia Barea zásielka 15.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.04.2016 OO PZ Bardejov Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.04.2016 ÚPSVaR Bardejov Ján Sarganek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.04.2016 ÚPSVaR Bardejov Tomáš Polačik  oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
29.04.2016 Okresný úrad Bardejov Peter Jaroščak oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 17.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
29.04.2016 Dôvera Nitra Nikola Siváková zásielka 17.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
29.04.2016 VšZP Bardejov Marián Mihok zásielka 17.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
2.05.2016 Okresné riaditeľstvo PZ Alexander Sluk doporučená zásielka 17.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
6.05.2016 Neuvedené Matej Nový oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
09.05.2016 Súdny exekútor Bohuš Orlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 27.05.2016   uložené na podateľni MsÚ        
09.05.2016 VšZP Štefan Polčan zásielka 27.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
09.05.2016 Súdny exekútor Anna Marčoková zásielka 24.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
09.05.2016 Súdny exekútor Iveta Kobulnická zásielka 24.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
12.05.2016 VšZP Marcel Geci oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.5.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.05.2016 VšZP Ján Ščerbák oznámenie o uložení zásielky(Slov.pošta) 30.5.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.05.2016 Súdny exekútor Ján Mačko zásielka 27.5.2016   uložená na podateľni MsÚ        
17.05.2016 VšZP Marek Didič zásielka 31.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
17.05.2016 VšZP Alexander Gábor zásielka 31.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
17.05.2016 VšZP Marián Grobár zásielka 31.05.2016   uložená na podateľni MsÚ        
18.05.2016 Dôvera Ladislav Miko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 5.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.05.2016 Dôvera Miloš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 5.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.05.2016 VšZP Peter Hudák zásielka 2.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
15.05.2016 VšZP Dávid Gurský zásielka 2.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
15.05.2016 VšZP Marián Grobár zásielka 2.06.2016   uložená na podateľní MsÚ        
19.05.2016 Union Nadežda Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 6.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.05.2016 Súdny exekútor František Antoňák doporučená zásielka 3.06.2016   zásielka uložená na podateľni MsÚ        
20.05.2016 VšZP Martin Pták oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 7.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
23.05.2016 Smart Post, s.r.o. Marián Petrovič zásielka 7.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
23.05.2016 Okresný súd Mária Dubovecká oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 10.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
23.05.2016 VšZP Pavol Sulyok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 10.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
25.05.2016 Okresný úrad Peter Jaroščák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
25.05.2016 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 9.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2016 Okresná prokuratúra Daniel Šuľa zásielka 9.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2016 Okresná prokuratúra Vladimír Benka zásielka 9.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 OR PZ Bardejov Alexander Sluk doporučená zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Dôvera Anna Marčoková zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Dôvera Dušan Sova zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Dôvera Marek Ferenc zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Dôvera Jozef Michalica zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Dôvera Vladimír Marčok zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Dôvera Juraj Pažák zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Slovenská konsolidačná Štefan Cuper zásielka 10.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Okresná prokuratúra Daniel Šuľa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.05.2016 Okresná prokuratúra Vladimír Benka oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
27.05.2016 VšZP František Hažlinský Predvolanka 14.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.05.2016 Dôvera Agára Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.05.2016 Okresný súd Kamil Horejsek

oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)

14.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.05.2016 Dôvera Jozef Fabian zásielka 14.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.05.2016 Dôvera Viliam Novický zásielka 14.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.05.2016 Dôvera Nikola Siváková zásielka 14.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
31.05.2016 JUDr. Dagmar Kováčová Viera Porubská oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
1.06.2016 VšZP Anna Salajová zásielka 16.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
1.06.2016 VšZP Jaroslav Adamuščin zásielka 16.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
1.06.2016 ÚPSVR Andrej Pangrác oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
1.06.2016 Exekútorský úrad Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
1.06.2016 OR-PZ Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
2.06.2016 Sociálna poisťovňa Katarína Blažejčíková zásielka 17.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
2.06.2016 Sociálna poisťovňa Andrea Onačilová zásielka 17.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
2.06.2016 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 17.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
2.06.2016 Súdny exekútor Peter Kaščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
2.06.2016 Súdny exekútor Mária Dubovecká oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
2.06.2016 Súdny exekútor Zdenko Maštera oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
2.06.2016 VšZP Viliam Novický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
2.06.2016 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
3.06.2016 Súdny exekútor Salajová Anna oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
3.06.2016 Centrum práv.pom. Patrik Krupa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 21.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
6.06.2016 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabián zásielka 21.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
6.06.2016 Mesto Calais Ján Sakulic zásielka 21.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
6.06.2016 Súdny exekútor Peter Krupica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
7.06.2016 Sociálna poisťovňa Vojtech Bilý zásielka 22.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
9.06.2016 VIVA-DROM, s.r.o. Vojtech Bilý zásielka 24.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
9.06.2016 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 24.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
10.06.2016 Intrum Justitia Slovakia Radoslav Bilý zásielka 25.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
13.06.2016 VIVA - DROM, s.r.o. Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 1.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
13.06.2016 VšZP Bibiana Kotorová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 1.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
13.06.2016 Stály rozhodcovský súd Róbert Harčar doporučená zásielka 28. 062016   uložená na podateľni MsÚ        
14.06.2016 VšZP Bibiana Kotorová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 2.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
14.06.2016 Okresný súd Martin Kvietok doporučená zásielka 29.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2016 Exekútorský úrad Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.06.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.06.2016 CEE COLLECT, s.r.o. Vladimír Priščák zásielka 01.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2016 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabián zásielka 01.06.2016   uložená na podateľni MsÚ        
17.06.2016 Dôvera Kamil Mihalovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 6.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.06.2016 Dôvera Ladislav Miko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 6.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.06.2016 Dôvera Miloš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 6.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.06.2016 VšZP Peter Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 6.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.06.2016 VšZP Viera Porubská oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 6.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.06.2016 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 9.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.06.2016 Dôvera Marek ferenc zásielka 9.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.06.2016 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 9.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.06.2016 Dôvera Dušan Sova zásielka 9.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.06.2016 Dôvera Jozef Fabián zásielka 9.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.06.2016 Dôvera Nikola Siváková zásielka 9.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.06.2016 Úrad práce, SVaR  Ladisalv Bilý  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  12.07.2016     uložené na podateľni MsÚ        
24.06.2016 Dôvera  Ladislav Miko zásielka  9.07.2016     uložené na podateľni MsÚ        
24.06.2016 Dôvera  Juraj Pažák  zásielka  9.07.2016     uložené na podateľni MsÚ        
24.06.2016 Dôvera  Viliam Rondzík  zásielka  9.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
24.06.2016 Dôvera  Tomáš Michalica  zásielka  9.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
24.06.2016 Dôvera  Valdimír Marčok  zásielka  9.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
24.06.2016 Dôvera  Anna Marčoková  zásielka  9.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
24.06.2016 Dôvera  Jozef Michalica  zásielka  9.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
24.06.2016 Dôvera  Lukáš Ratica  zásielka  9.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
24.06.2016 Dôvera  Ľubomír Gusenica  zásielka  9.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
24.06.2016 Dôvera  Ing. Vladimír Reviľák  zásielka  9.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
27.06.2016  Exekútorský úrad Štefan Polčan  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  12.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
27.06.2016 Exekútorský úrad  Mária Linkeová  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  12.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
28.06.2016 UniCreditBank  Agáta Almášiová  zásielka  13.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
29.06.2016 VšZP - 4x  Ján Hankovský  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  17.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
29.06.2016 VšZP  Martin Pták   zásielka 17.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
30.06.2016 VšZP - 2x  Ján Hankovský  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  18.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
30.06.2016 TeamViewerGmbH  Marián Vertaľ  zásielka 18.07.2016   uložené na podateľni MsÚ         
01.07.2016 Exekútorský úrad  Ján Eštok  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  19.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
04.07.2016 Dôvera  Peter Hanuščak  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  22.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
04.07.2016 VšZP  Ján Ščerbák  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  22.07.2016   uložené na podateľni MsÚ         
04.07.2016 VšZP  Alexander Pangrác  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  22.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
04.07.2016 Exekútorský úrad  Miloš Michalica  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  22.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
06.07.2016 Intrum Justitia Branislav Poláček  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  24.07.2016    uložené na podateľni MsÚ         
08.07.2016 Slovenská sporiteľňa  Jozef Fabián -2x zásielka  26.07.2016   uložené na podteľni MsÚ        
11.07.2016 OO PZ Giraltovce Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ         
11.07.2016 MUDr. Mária Pavolková Peter Kaščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ         
12.07.2016 OO PZ Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.07.2016 VšZP Bardejov Viliam Novický oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
13.07.2016 Generali Poisťovňa Žaneta Billá zásielka 31.07.2016   uložená na podateľni MsÚ        
13.07.2016 Sociálna poisťovňa Andrea Onačilová zásielka 31.07.2016   uložená na podateľni MsÚ        
14.07.2016 Smart Post s.r.o. Marián Petrovič zásielka 01.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
14.07.2016 Úrad práce SVaR Andrej Pangrác oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 VšZP Pavol Sulyok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 06.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 M.c.ROY Tomáš Polačik oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 06.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Anna Marčoková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Anna Matušovičová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Dušan Sova oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Ján Voľanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Miloš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Lukáš Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Ľuboš Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Juraj Pažák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Stanislav Dudáš oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Ingrid Schaderová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Marek Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Ing. Vladimír Reviľak oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Iveta Kobulnická oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Agáta Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Petr Lauko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Ľubomír Gusenica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Jozef Fabian oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2016 Dôvera Ladislav Miko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.07.2016   uložené na podateľni MsÚ        
20.07.2016 VšZP Ľubomíra Noviczká oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 08.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
20.07.2016 OTP Banka Renáta Šmilňáková zásielka 08.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.07.2016 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 08.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.07.2016 Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Branislav Poláček zásielka 08.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
22.07.2016 Sociálna poisťovňa Mike Sell zásielka 06.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
22.07.2016 Dôvera Adrián Seňan oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 09.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.07.2016 ÚPSVaR Bardejov Jozef Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 09.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.07.2016 Smart Post, s.r.o. Marián Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 09.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.07.2016 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 09.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
25.07.2016 Smart Post, s.r.o. Marián Petrovič zásielka 25.07.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.07.2016 Slovenský červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 25.07.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.07.2016 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin zásielka 13.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.07.2016 ÚPSVaR Vladimír Očipa zásielka 15.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.07.2016 Dôvera Agáta Almášiová zásielka 15.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.07.2016 Dôvera Nikola Siváková zásielka 15.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
29.07.2016 Okresný súd Daniela Rišková doporučená zásielka 13.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
29.07.2016 Dôvera René Peta oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
29.07.2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
29.07.2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa Dávid Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
29.07.2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa Alexander Gábor oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
29.07.2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa Martin Pták oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
29.07.2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.08.2016 VšZP Bardejov Marián Hofierka zásielka 19.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2016 VšZP Bardejov Milan Janočko zásielka 19.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2016 Union Nadežda Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.08.2016 Ministerstvo vnútra Marek Kostrura oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.08.2016 Ministerstvo vnútra Peter Liček oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
02.08.2016 VšZP Patrik Steinecker oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
02.08.2016 VšZP Ján Hrinda oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
02.08.2016 VšZP Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
02.08.2016 VšZP Dávid Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
02.08.2016 VšZP Marián Grobár oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
03.08.2016 Generali Poisťovňa, a.s Žaneta Billá zásielka 21.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
03.08.2016 Dôvera Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
03.08.2016 Dôvera Kristián Greškovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
03.08.2016 ÚPSVaR Marián Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
04.08.2016 Pohotovosť Anna Surmajová zásielka 22.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
04.08.2016 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
04.08.2016 Exekútorský úrad František Bilý   22.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
04.08.2016 OR PZ Giraltovce Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
05.08.2016 VšZP Bardejov Martin Kunst zásielka 23.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
05.08.2016 VšZP Marek Didič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
05.08.2016 VšZP Emil Sewerin Podhorodecki oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
08.08.2016 Slovenská sporiteľňa Jozef abián zásielka 26.08.2016   uložená na podateľni MsÚ         
08.08.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Radovan Petrovič zásielka 26.08.2016   uložená na podateľni MsÚ        
08.08.2016 Centrum podpory, Prešov Andrej Pangrác oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 26.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
08.08.2016 Centrum podpory, Prešov Jozef Kačmár oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 26.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
08.08.2016 Centrum podpory, Prešov František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 26.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
08.08.2016 VšZP, Prešov Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 26.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
10.08.2016 Okresný súd Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 28.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
10.08.2016 Dôvera Anna Stankovičová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 28.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.08.2016 VšZP, Bardejov Marcel Geci oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.08.2016 Okresný súd, Bardejov Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.08.2016 Exekútorský úrad Ján More oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.08.2016 Exekútorský úrad Anna Salajová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.08.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.08.2016 Dôvera Marek Derco oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.08.2016 Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Branislav Poláček zásielka 02.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
16.08.2016 Dôvera Marián Ondek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.08.2016 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.08.2016 Dôvera Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 VÚB Banka Peter Hužvár zásielka 05.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Dôvera Ladislav Miko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Dôvera Jozef Fabián oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Dôvera Gabriel Lakata oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Dôvera Marián Rimár oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Dôvera Ľuboš Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Dôvera Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Súdny exekútor Miroslav Rybár oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Súdny exekútor Tomáš Blažejčik oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Súdny exekútor Branislav Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Súdny exekútor Marcel Polčan oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Súdny exekútor Viliam Gerbery oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Okresný súd Kamil Horejsek zásielka 02.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Okresný súd Dalibor Tužák zásielka 02.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.08.2016 Súdny exekútor Alexander Gábor zásielka 02.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.08.2016 VšZP Jozef Šoltys zásielka 09.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
22.08.2016 Dôvera Petr Lauko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 09.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.08.2016 Dôvera Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 09.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.08.2016 Dôvera Lukáš Patkaň oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 09.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.08.2016 Dôvera Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 09.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
22.08.2016 VšZP Bibiána Kotorová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 09.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.08.2016 Dôvera Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 11.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.08.2016 Dôvera Agáta Almašiová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 11.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.08.2016 Dôvera Adrián Seňan oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 11.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.08.2016 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Marta Gajdarová zásielka 11.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Jozef Fabian oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Smart post, s.r.o. Marián Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Union Marián Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 VšZP Marián Hofierka oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Juraj Pažák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Ľubomír Gusenica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Dušan Sova oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Marek Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Lukáš Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Iveta Kobulnická oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Anna Marčoková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Dôvera Anna Matušovičová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 Slovenská pošta Radoslav Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.08.2016 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
30.08.2016 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 17.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
30.08.2016 Dôvera Agáta Almášiová zásielka 17.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
30.08.2016 Dôvera Jozef Fabian zásielka 17.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
30.08.2016 Dôvera Miloš Michalka oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 17.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
30.08.2016 Dôvera Nikola Siváková zásielka 17.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
30.08.2016 MV SR Lukáš Patkaň oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 17.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
30.08.2016 MV SR Tomáš Jamnický oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 17.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
30.08.2016 MV SR Ján Mihaľ oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 17.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
30.08.2016 Okresný súd Vladimír Kišš doporučená zásielka 14.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
30.08.2016 Okresný súd Mária Dubovecká doporučená zásielka 14.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
30.08.2016 Okresný súd Magdaléna Červeňáková doporučená zásielka 14.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
30.08.2016 Okresný súd Lukáš Patkaň doporučená zásielka 14.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
30.08.2016 Okresný súd Juraj Pšenčík doporučená zásielka 14.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
31.08.2016 VšZP Martin Pták oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 15.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
02.09.2016 Okresný súd Patrik Krupa oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
02.09.2016 Mestský úrad Peter Polomský doporučená zásielka 20.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
02.09.2016 Okresný súd Dávid Gurský doporučená zásielka 17.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
05.09.2016 Okresný úrad František Macko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
07.09.2016 VšZP Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
08.09.2016 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 26.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
09.09.2016 Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Branislav Poláček zásielka 27.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
13.09.2016 Dôvera Peter Vaxanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.09.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.09.2016 OR PZ Bardejov Hentrik Rabatin doporučená zásielka 28.09.2016   uložená na podateľni MsÚ        
14.09.2016 ÚPSVaR František Billý zásielka 02.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
14.09.2016 Sociálna poisťovňa Andrea Onačilová zásielka 02.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
16.09.2016 VšZP Tomáš Polačik oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.09.2016 Okresný súd Mikuláš Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
16.09.2016 VšZP Emil Sewerin Podhorodecki oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.09.2016 VšZP Daniel Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 07.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
19.09.2016 Odd. železn.polície Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 07.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.09.2016 Mestský úrad Katarína Mačušová zásielka 08.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.09.2016 Courlux Andrea Ferencová zásielka 08.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
21.09.2016 Okresná prokuratúra Peter Polomský zásielka 09.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
22.09.2016 Exekútorský úrad Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 10.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
23.09.2016 Prvá penzijná Jozef Juročko zásielka 11.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.09.2016 Slovenská agentúra ŽP Ing. Jana Klebanová zásielka 14.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.09.2016 Dôvera Ladislav Lišivka oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.09.2016 VšZP Prešov Bibiána Kotorová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.09.2016 Súdny exekútor Tibor Butkovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.09.2016 Súdny exekútor Adrián Berdis oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.09.2016 Okresný súd Juraj Zapach doporučená zásielka 11.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.09.2016 Okresný súd Bohuš Savočka doporučená zásielka 11.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.09.2016 Okresný súd Alexander Pangrác doporučená zásielka 11.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
28.09.2016 VšZP Henrik Rabatin zásielka 16.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
29.09.2016 Súdny exekútor Vladimír Kišš oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 17.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
29.09.2016 Súdny exekútor Kamil Horejsek zásielka 17.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
29.09.2016 Dôvera Mgr. Mária Poláková zásielka 17.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
29.09.2016 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 17.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
30.09.2016 HEJUKA, s.r.o. Tomáš Poláčik oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
30.09.2016 VšZP Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
03.10.2016 Okresný súd Ľubomír Vanca oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
03.10.2016 VšZP Ľubica Almášiová zásielka 21.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
03.10.2016 Slovenská konsolidačná Zdenko Mrázik zásielka 21.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
03.10.2016 Slovenská konsolidačná Gabriel Lakata zásielka 21.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
05.10.2016 Súdny exekútor Radovan Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 24.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
05.10.2016 Okresný súd Marián Litavec doporučená zásielka 25.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
05.10.2016 Okresný súd Patrik Krupa doporučená zásielka 25.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
06.10.2016 Okresná prokuratúra Kamil Horejsek zásielka 24.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
06.10.2016 VšZP Bohuš Orlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 24.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
06.10.2016 Súdny exekútor Jozef Šoltys oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 24.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
06.10.2016 Súdny exekútor Andrej Široký oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 24.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
06.10.2016 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 24.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
07.10.2016 Dôvera Daniela Rišková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
07.10.2016 Dôvera Ľuboš Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
07.10.2016 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
07.10.2016 Dôvera Adrián Seňan oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
07.10.2016 Dôvera Peter Hanuščák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
10.10.2016 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabián zásielka 28.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
10.10.2016 VšZP Ján Ščerbák zásielka 28.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
10.10.2016 VšZP Michal Greško oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 28.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
10.10.2016 Okresný súd Kamil Mihalovič doporučená zásielka 28.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
10.10.2016 Okresný súd Eva Gdovinová doporučená zásielka 25.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
10.10.2016 Okresný súd Alexander Gábor doporučená zásielka 25.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
10.10.2016 Okresný súd Zuzana Vargová doporučená zásielka 25.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
10.10.2016 Okresný súd Ján Mačko doporučená zásielka 25.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
10.10.2016 Okresný súd Denis Magač doporučená zásielka 25.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.10.2016 Union Andrej Miko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 26.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2016 ÚPSVaR Marta Gajdárová zásielka 27.10.2016   uložená na podateľni MsÚ        
12.10.2016 Súdny exekútor Ján Ščerbak oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 27.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2016 Súdny exekútor Marián Grobár oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 27.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2016 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 27.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
13.10.2016 Súdny exekútor Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 28.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
13.10.2016 Ministerstvo vnútra František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 28.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
13.10.2016 OR PZ Henrik Rabatin doporučená zásielka 28.10.2016   uložené na podateľni MsÚ        
14.10.2016 Okresný súd Ľubomíra Noviczká oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 1.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
14.10.2016 VšZP Branislav Polaček oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 1.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
14.10.2016 Markmont Tomáš Poláčik oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 1.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
17.10.2016 OTP Banka Slovensko Tomáš Polačik zásielka 4.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
17.10.2016 Sommerfeld Stanislav Janik zásielka 4.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
17.10.2016 Ministerstvo vnútra František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 4.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.10.2016 Slovenská konsolidačná Zdenko Mrázik zásielka 5.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
18.10.2016 Slovenská konsolidačná Gabriel Lakata zásielka 5.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
19.10.2016 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 6.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
19.10.2016 VšZP Peter Zakuťanský zásielka 6.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
19.10.2016 ÚPSVaR Marta Gajdárová zásielka 6.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.10.2016 JUDr. Ján Šoltés Branislav Poláček zásielka 7.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.10.2016 VšZP Dávid Gurský zásielka 7.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
20.10.2016 Sociálna poisťovňa Andrej Pangrác oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 7.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
24.10.2016 Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Branislav Poláček zásielka 11.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky(Slov.pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Sociálna poisťovňa Žaneta Billá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Dôvera Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Dôvera Ján Voľanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Dôvera Miloš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Dôvera Lukáš Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Dôvera Marek Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Dôvera Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Dôvera Anna Matušovičová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Dôvera Ingrid Schaderová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Smart Post s.r.o. Marián Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Rozhodcovský súd Róbert Harčar oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Dôvera Ľubomír Gusenica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 Dôvera Iveta Kobulnická oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.11.2016 Setl SK Stanislav Dudáš oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2016 VšZP Henrik Rabatin zásielka 12.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2016 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
26.10.2016 Stály rozhodcovský súd Róbert Harčar oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Mestský úrad Žaneta Billá zásielka 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Dôvera Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Dôvera Dušan Sova oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Dôvera Petr Lauko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Dôvera Kristián Greškovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Dôvera Agáta Almašiová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Dôvera Viliam Novický oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Dôvera Anna Marčoková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Dôvera Juraj Pažák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Dôvera Lukáš Patkaň oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 VšZP Alexander Gábor zásielka 14.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Okresný súd Michaela Salajová zásielka 11.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Okresný súd Dominik Jurčišin zásielka 11.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Okresný súd Miroslav Biľ zásielka 11.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2016 Okresný súd Mikuláš Kičura zásielka 11.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.10.2016 VšZP Daniel Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
31.10.2016 Dôvera Ladislav Miko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
31.10.2016 Dôvera Miloš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
31.10.2016 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 18.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
31.10.2016 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 18.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
31.10.2016 Sociálna poisťovňa Jaroslava Heidi Juráková zásielka 18.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
02.11.2016 Slovenská konsolidačná František Hažlinský zásielka 21.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
02.11.2016 Okresný súd Kamil Horejsek   21.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
03.11.2016 VšZP Marián Grobár zásielka 22.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
03.11.2016 Okresný súd Vladimír Benko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
03.11.2016 Okresný súd D. Šuľa oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
07.11.2016 Instrum Justitia Slovakia, s.r.o. Radoslav Bilý zásielka 25.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
07.11.2016 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 25.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
07.11.2016 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 25.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
07.11.2016 Dôvera Juraj Pažák zásielka 25.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
07.11.2016 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 25.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
07.11.2016 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 25.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
07.11.2016 Dôvera Anna Marčoková zásielka 25.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
07.11.2016 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 25.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
07.11.2016 Dôvera Vladimír Marčok zásielka 25.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
07.11.2016 Dôvera Dušan Sova zásielka 25.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
07.11.2016 Dôvera Jozef Michalica zásielka 25.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
08.11.2016 Súdna exekútorka Šefčet Novobrdalija zásielka 26.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
08.11.2016 Dôvera Marek Ferenc zásielka 26.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
08.11.2016 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 26.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
08.11.2016 VšZP Marcel Geci zásielka 26.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
08.11.2016 Okresný súd Martin Verčimák doporučená zásielka 28.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
08.11.2016 Okresný súd Martin Kvietok doporučená zásielka 28.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
09.11.2016 OR PZ Henrik Rabatin doporučená záseilka 28.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
10.11.2016 Ministerstvo vnútra Jaroslav Fečo oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 28.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.11.2016 Sociálna poisťovňa Patrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.11.2016   uložené na podateľni MsÚ        
11.11.2016 Dôvera Tatiana Mačejovská zásielka 29.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
11.11.2016 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 29.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
11.11.2016 Dôvera Agáta Almášiová zásielka 29.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
11.11.2016 Dôvera Viliam Novický zásielka 29.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
11.11.2016 Dôvera Martin Verčimák zásielka 29.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
14.11.2016 Dôvera Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
14.11.2016 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
14.11.2016 Dôvera Adrián Seňan oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
15.11.2016 Okresný súd Bibiána Kotorová doporučená zásielka 29.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
15.11.2016 Okresný súd Ján Čižmár doporučená zásielka 29.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
15.11.2016 Okresný súd Radoslav Haluška doporučená zásielka 29.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
15.11.2016 Okresný súd Ľubomíra Noviczká doporučená zásielka 29.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
16.11.2016 Lekáreň Pharmacia Marcel Geci zásielka 30.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
18.11.2016 Smart Post, s.r.o. Marián Petrovič zásielka 06.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
18.11.2016 VšZP Bohuš Orlovský zásielka 06.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
18.11.2016 Sociálna poisťovňa Patrik Heriban oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 06.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.11.2016 Pavol Kovaľ Viliam Gerbery oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 06.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
18.11.2016 Okresný súd Eva Fečová doporučená zásielka 08.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
18.11.2016 Okresný súd Valerián Gurský doporučená zásielka 08.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
24.11.2016 Dôvera Jozef Michalica zásielka 12.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.11.2016 VšZP Mikuláš Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.11.2016 VšZP Róbert Harčar oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.11.2016 Dôvera Vladimír Marčok zásielka 13.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.11.2016 Dôvera Dušan Sova zásielka 13.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.11.2016 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 13.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.11.2016 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 13.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.11.2016 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 13.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.11.2016 Dôvera Marek Ferenc zásielka 13.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.11.2016 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 13.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.11.2016 Dôvera Juraj Pažák zásielka 13.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
25.11.2016 Dôvera Anna Marčoková zásielka 13.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.11.2016 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 16.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.11.2016 Wustenrot Peter Polomský zásielka 16.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.11.2016 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
28.11.2016 VšZP Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
28.11.2016 Ministerstvo vnútra Stanislav Dudáš oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
28.11.2016 Ministerstvo vnútra Tibor Butkovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
28.11.2016 Okresný súd Viera Porubská doporučená zásielka 19.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.11.2016 Okresný súd Anna Patkaňová doporučená zásielka 19.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.11.2016 Okresný súd Ján Hankovský doporučená zásielka 19.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
28.11.2016 Okresný súd Peter Ilkovič doporučená zásielka 19.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
29.11.2016 Okresný súd Vladislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
29.11.2016 Okresný súd Vladimír Reviľák doporučená zásielka 19.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
29.11.2016 Okresný súd Renáta Verčimáková doporučená zásielka 19.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
30.11.2016 Slovenská pošta Žaneta Billá zásielka 19.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
30.11.2016 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 19.11.2016   uložená na podateľni MsÚ        
01.12.2016 Slovenská konsolidačná Rastislav Strunga zásielka 20.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
01.12.2016 Slovenská konsolidačná Valerián Gurský zásielka 20.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
01.12.2016 Súdny exekútor Ján Ščerbák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
01.12.2016 VšZP Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
02.12.2016 Slovenská konsolidačná Henrik Rabatin zásielka 21.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
02.12.2016 Europersonal Fabrika Vojtech Bily oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
02.12.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
05.12.2016 Generali Žaneta Billá zásielka 23.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
05.12.2016 Consumer finance holding Mgr. Ľubsolava Gmitterová zásielka 23.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
05.12.2016 Consumer finance holding Silvia Lazurová zásielka 23.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
08.12.2016 VšZP Alexander Pangrác zásielka 27.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
09.12.2016 MV SR František Antoňák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 28.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
09.12.2016 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 28.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
09.12.2016 Smart Post, s.r.o. Marián Petrovič zásielka 28.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
12.12.2016 Dôvera Mgr. Mária Poláková zásielka 30.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
12.12.2016 Dôvera František Billý oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.12.2016 VšZP Emil Seweryn Podhorodecki oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.12.2016 VšZP Jozef Horvát oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.12.2016 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.12.2016 Okresný súd Patrik Krupa oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.12.2016 Ciroková - Komárno Žaneta Billa oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.12.2016 JUDr. Ďurica Jozef Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.12.2016 MV SR Branislav Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
12.12.2016 MV SR Jozef Kačmár oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.12.2016   uložené na podateľni MsÚ        
14.12.2016 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 01.01.2017   uložené na podateľni MsÚ        
14.12.2016 Okresný súd Ing. Andrej Harčar doporučená zásielka 29.12.2016   uložená na podateľni MsÚ        
15.12.2016 VšZP Martin Pták oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
15.12.2016 VšZP Dávid Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
15.12.2016 Europersonal  Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
15.12.2016 VšZP Jozef Horvát oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
15.12.2016 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.12.2016 MVDr. Kovaľ Pavol Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.12.2016 MVDr. Kovaľ Pavol Vladimír Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.12.2016 VšZP Renáta Lučová zásielka 03.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
19.12.2016 VšZP Michal Greško oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 06.01.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.12.2016 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňak zásielka 06.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.12.2016 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 09.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.12.2016 Dôvera Jozefína Hurajová zásielka 09.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.12.2016 Exekútorský úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.01.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.12.2016 Calais Ján Sakulič zásielka 16.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.12.2016 Okresný súd Katarína Mačušová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.01.2017   uložené na podateľni MsÚ        
28.12.2016 Okresný súd Róbert Harčar doporučená zásielka 12.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.12.2016 Okresný súd Alexander Gábor doporučená zásielka 12.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.12.2016 Okresný súd Henrik Rabatin doporučená zásielka 12.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.12.2016 Okresný súd Ľubomír Vanca doporučená zásielka 12.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.12.2016 Okresný súd František Antoňák doporučená zásielka 12.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.12.2016 Okresný súd Marek Kostura doporučená zásielka 12.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
29.12.2016 Cleis s.r.o. Daniela Rišková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.01.2017 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 20.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.01.2017 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.01.2017   uložené na podateľni MsÚ        
04.01.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 23.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.01.2017 Generali Žaneta Billá zásielka 23.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.01.2017 Okresný súd Anton Hudák doporučená zásielka 25.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.01.2017 Okresný súd Juraj Pšenčík doporučená zásielka 25.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.01.2017 Okresný súd Róbert Harčar doporučená zásielka 25.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.01.2017 Okresný súd Denis Magač doporučená zásielka 25.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.01.2017 Okresný súd Ján Mačko doporučená zásielka 25.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.01.2017 Okresný súd Daniel Ferenc doporučená zásielka 25.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.01.2017 Okresný súd Kamil Horejsek doporučená zásielka 25.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.01.2017 Okresný súd Pavol Mačejovský doporučená zásielka 25.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
11.01.2017 Smart Post, s.r.o. Marián Petrovič zásielka 30.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.01.2017 Súdny exekútor B. Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.01.2017 UniCreditBank, Bratislava Ján Kiseľ zásielka 30.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.01.2017 VÚB Peter Hužvár zásielka 30.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.01.2017 Okresný súd, Svidník Martin Kobulnický doporučená zásielka 27.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
13.01.2017 VÚB Peter Hužvár zásielka 31.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
13.01.2017 Súdny exekútor Marián Mihok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 31.01.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.01.2017 Súdny exekútor Patrik Steinecker oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 31.01.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.01.2017 Súdny exekútor Ján More oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 31.01.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.01.2017 Súdny exekútor Jaroslav Adamuščin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 31.01.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.01.2017 Okresný súd Jana Vargová doporučená zásielka  30.01.2017   uložená na podateľni MsÚ         
13.01.2017
Okresný súd
Eva Fečová doporučená zásielka 30.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
13.01.2017
Okresný súd
Žaneta Billá doporučená zásielka 30.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
13.01.2017
Okresný súd
Peter Hanuščák doporučená zásielka 30.01.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.01.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabián zásielka 03.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.01.2017 Europersonal fabrika Vojtech Bilý zásielka 03.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.01.2017 Súdny exekútor Martin Pták oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
16.01.2017 Súdny exekútor Pavol Sulyok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
18.01.2017 ÚPSVaR Katarína Mačušová zásielka 06.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
19.01.2017 ÚPSVaR Alena Kosárová zásielka 07.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.01.2017 Dôvera Kristián Greškovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 07.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
20.01.2017 Smart Post Marián Petrovič zásielka 07.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.01.2017 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský zásielka 07.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.01.2017 Odd. železničnej polície Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 10.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
23.01.2017 VÚB Generali Žaneta Billá zásielka 10.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.01.2017 Okresný úrad Jaroslav Adamuščin zásielka 10.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
24.01.2017 VšZP Ján Marcinov zásielka 13.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
24.01.2017 Okresný súd Mikuláš Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
24.01.2017 Mgr. Pavol Kovaľ Branislav Polaček oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
25.01.2017 EOS KSI Slovensko Žaneta Billá zásielka 13.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.01.2017 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
25.01.2017 VšZP Michal Greško oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.01.2017 ÚPSVaR Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.01.2017 Sociálna poisťovňa Ján Aust oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.01.2017 Sociálna poisťovňa Kamil Horejsek zásielka 14.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.01.2017 VšZP Branislav Kozák zásielka 14.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.01.2017 VšZP Ján Hankovský zásielka 14.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.01.2017 VšZP Vladimír Očipa zásielka 14.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Generali Žaneta Billá zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Dôvera Vladimír Marčok zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Dôvera Anna Marčoková zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Dôvera Dušan Sova zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Dôvera Ing. Vladimír Reviľak zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Dôvera Jozef Michalica zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Dôvera Juraj Pažák zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.01.2017 Dôvera Marek Ferenc zásielka 17.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.01.2017 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
31.01.2017 Mgr. Pavol Kovaľ Barea Emanuel Garcia oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
01.02.2017 Súdny exekútor Ľubica Almašiová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
01.02.2017 ÚPSVaR Katarína Maňková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
01.02.2017 ÚPSVaR Katarína Maňková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ         
06.02.2017 Dôvera Igor Zakuťanský zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Anton Hudák zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Jozef Michalica zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Dušan Sova zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Peter Lauko zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Ľuboš Baláž zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Vladimír Marčok zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Marek Derco zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Marek Ferenc zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Juraj Pažák zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Ján Voľanský zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Juraj Stupinský zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Anna Marčoková zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.02.2017 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 24.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
08.02.2017 Exekútorský úrad Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 27.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.02.2017 Personálny servis Alena Kosárová zásielka 27.02.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.02.2017 VšZP Marcel Geci oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.02.2017 Dôvera Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.02.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.02.2017 Dôvera Peter Hanuščák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.02.2017 Dôvera Ján Voľanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.02.2017 Dôvera Ingrid Schaderová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.02.2017 Dôvera Iveta Kobulnická oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.02.2017 Dôvera Dušan Sova oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.02.2017 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.02.2017 Dôvera Marek Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.02.2017 Dôvera Peter Lauko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.02.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.02.2017 Dôvera Kristián Greškovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.02.2017 Dôvera Juraj Pažak oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.02.2017 Dôvera Anna Marčoková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.02.2017 Dôvera Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.02.2017 Dôvera Lukáš Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.02.2017 Dôvera Anna Matušovičová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.02.2017 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
15.02.2017 Jobliner Tomáš Polačik zásielka 06.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
15.02.2017 Sociálna poisťovňa Alexander Gábor oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.02.2017 Okresný súd Juraj Zápach oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 06.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
17.02.2017 Okresný súd Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 07.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
17.02.2017 Edymax Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 07.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
20.02.2017 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 10.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
20.02.2017 Mark Mont Jozef Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 10.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
20.02.2017 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 10.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
20.02.2017 Súdny exekútor Peter Hanuščák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 10.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
21.02.2017 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
21.02.2017 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Okresní soud Přerov Ľubomír Vanca oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Súdny exekútor Marián Grobár oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Súdny exekútor Jozef Sisák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Július Pašiak zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Dušan Sova zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Juraj Pažák zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Vladimír Marčok zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Anna Marčoková zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Viliam Rondzík zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Jozef Michalica zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.02.2017 Dôvera Marek Ferenc zásielka 13.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
24.02.2017 Súdny exekútor Alexander Gábor oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.03.2017   uložené na podateľni msÚ        
24.02.2017 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
24.02.2017 Okresný úrad Viera Porubská zásielka 14.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.02,2017 Ministerstvo vnútra Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 17.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.02.2017 Slovenská konsolidačná František Hažlinský zásielka 17.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.02.2017 Slovenská konsolidačná Tomáš Polačik zásielka 17.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.02.2017 Wustenrot Samuel Almáši zásielka 17.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.02.2017 Generali Žaneta Billá zásielka 17.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.03.2017 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 20.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.03.2017 OR PZ Henrik Rabatin doporučená zásielka 16.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.03.2017 Súdny exekútor Rudolf Seget zásielka 20.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.03.2017 Súdny exekútor Rudolf Seget zásielka 20.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.03.2017 Sädny exekútor Agáta Almašiová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
03.03.2017 ÚPSVaR Katarína Haňková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 20.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
06.03.2017 Dôvera Miroslav Ripič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
06.03.2017 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
06.03.2017 Dôvera Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
06.03.2017 Dôvera Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
06.03.2017 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
07.03.2017 Okresný úrad Andrej Pangrác oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 27.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
07.03.2017 VšZP Henrik Rabatin zásielka 27.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
07.03.2017 VšZP Ján Ščerbák zásielka 27.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
07.03.2017 Okresný súd Silvia Novická doporučená zásielka 22.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
07.03.2017 Okresný súd Ján Kostelník doporučená zásielka 22.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
07.03.2017 Okresný súd Zdeněk Maštera doporučená zásielka 22.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
07.03.2017 Okresný súd Kamil Horejsek doporučená zásielka 22.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
07.03.2017 Okresný súd Alexander Gábor doporučená zásielka 22.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
08.03.2017 Slovenský červený kríž Viera Cuba-Coba oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
08.03.2017 Exekútorský úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
08.03.2017 Exekútorský úrad Róbert Harčar oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.03.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 27.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.03.2017 Dôvera Kamil Lazor zásielka 27.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
10.03.2017 HEJUKA s.r.o. Polačik Tomáš zásielka 28.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.03.2017 Exekutorský úrad Rudolf Seget oznámenie u uložení zásielky (Slov. pošta) 31.03.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.03.2017 Okresný súd Radoslav Haluška doporučená zásielka 28.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
13.03.2017 Okresný súd Andrej Pagáč doporučená zásielka 28.03.2017   uložená na podateľni MsÚ        
15.03.2017 TIMSTAV Tomáš Polačik oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 03.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.03.2017 Smart Post, s.r.o. Marián Petrovič zásielka 03.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.03.2017 VšZP Emil Seweryn Podhorodecki zásielka 03.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.03.2017 Okresný súd Mikuláš Kičura doporučená zásielka 10.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.03.2017 Okresný súd Martin Kvietok doporučená zásielka 10.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.03.2017 Okresný súd Patrik Steinecker doporučená zásielka 10.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.03.2017 Okresný súd Dalibor Tužák doporučená zásielka 10.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.03.2017 Sociálna poisťovňa Alexander Gábor doporučená zásielka 04.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.03.2017 Súdny exekútor Katarína Mačušová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 10.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.03.2017 Mestský úrad Hlohovec Miroslav Zakuťanský doporučená zásielka 10.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.03.2017 Okresný súd Bratislava Magdaléna Červeňáková doporučená zásielka 10.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.03.2017 Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Radoslav Bilý zásielka 11.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.03.2017 Generali Žaneta Billá zásielka 11.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.03.2017 Edymax Miroslav Almaši oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.03.2017 Súdny exekútor Viliam Novický oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.03.2017 Exekútorský úrad Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.03.2017 VšZP Alexander Pangrác oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
28.03.2017 Okresný súd František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta)  18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ         
28.03.2017 Okresný súd Jaroslav Grček doporučená zásielka 12.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
29.03.2017 OR PZ Henrik Rabatin doporučená zásielka 13.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Sociálna poisťovňa Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Sociálna poisťovňa Kamil Horejek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Exekútorský úrad Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.30.2017 Exekútorský úrad Agáta Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Úrad práce, SVa R Marek Didič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Exekútorský úrad Viliam Novický oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Okresný súd Patrik Krupa oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Exekútorský úrad Peter Jaroščak oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Dôvera Jozef Michalica zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Dôvera Juraj Pažák zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Dôvera Ana Matušovišová zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Dôvera Anna Marčoková zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Dôvera Dušan Sova zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Dôvera Ing. Vladimír Verčimák zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Dôvera Vladimír Marčok zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.03.2017 Dôvera Marek Ferenc zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.02.3017 Okresný súd Vladimír Kišš doporučená zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ         
31.02.3017 Okresný súd Igor Zakuťanský doporučená zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.02.3017 Okresný súd Radoslav Haluška doporučená zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.02.3017 Okresný súd Vasiľ Hafiňák doporučená zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.02.3017 Okresný súd Kamil Horejsek doporučená zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.02.3017 Okresný súd Viera Porubská doporučená zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.02.3017 Okresný súd Daniela Rišková doporučená zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.04.2017 VšZP Jozef Zajac oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
03.04.2017 Súdny exekútor Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
03.04.2017 Súdny exekútor Miloš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
03.04.2017 Exekútorský úrad Jozef Michalica doporučená zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.04.2017 Exekútorský úrad Peter Vaxmanský doporučená zásielka 18.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.04.2017 VÚB Banka Peter Hužvár zásielka 24.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.04.2017 VšZP Jozef Ratica zásielka 24.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.04.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Zuzana Ondovová zásielka 24.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.04.2017 Exekútorský úrad Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 24.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
04.04.2017 Exekútorský úrad Róbert Harčar oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 24.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
05.04.2017 Exekútorský úrad Bohuš Orlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
05.04.2017 VšZP Kamil Horejsek zásielka 25.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
05.04.2017 VšZP Dávid Gurský zásielka 25.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.04.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 25.04.2017   uložená na podateľni MsÚ        
07.04.2017 Súdny exekútor Marcel Geci oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.04.2017 Súdny exekútor Mikuláš Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
1.04.2017 Okresný súd Rudolf a Jaroslav Jurák doporučené zásielky 27.04.2017   uložené na podateľni MsÚ        
18.04.2017 Exekútorský úrad Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 08.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
18.04.2017 Exekútorský úrad Igor Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 08,05,2017   uložené na podateľni MsÚ        
18.04.2017 Okresný úrad 2x Tomáš Berec doporučené zásielky 03.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.04.2017 Okresný súd Marek Kostura doporučená zásielka 09.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
19.04.2017 Okresný súd Rastislav Strunga doporučená zásielka 09.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
19.04.2017 Mestský úrad Ľubica Almašiová doporučená zásielka 09.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.04.2017 Slovenská konsolidačná Rastislav Renčko zásielka 09.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.04.2017 Súdny exekútor Alexander Gábor oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 09.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
20.04.2017 Súdny exekútor Magdaléna Červeňaková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 09.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
24.04.2017 Exekutorský úrad Rudolf Seget oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 12.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
24.04.2017 Exekutorský úrad Jaroslav Fečo

oznámenie o uložení zásielky

(Slov. pošta)

12.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
24.04.2017 VšZP Dana Onderčová zásielka 12.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.04.2017 Súdny exekútor Ján Voľanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 15.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.04.2017 Súdny exekútor Žaneta Billá oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 15.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.04.2017 Okresný súd Viera Cuba-Coba doporučená zásielka 16.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.04.2017 Okresný súd Martin Kvietok doporučená zásielka 16.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.04.2017 Okresný súd Martin Kvietok doporučená zásielka 16.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.04.2017 Okresný súd Miroslav Michalica doporučená zásielka 16.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.04.2017 Okresný súd Renáta Verčimáková doporučená zásielka 16.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.04.2017 Okresné riaditeľstvo PZ Henrik Rabatin doporučená zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Miroslav Ripič zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Dušan Sova zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Jozef Michalica zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Anna Marčoková zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Marek Ferenc zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Kamil Lazor zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Vladimír Marčok zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Juraj Pažák zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.04.2017 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.04.2017 Okresný úrad Tomáš Berec doporučená zásielka 15.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.04.2017 Dôvera Zuzana Ondovová zásielka 16.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.04.2017 Ministerstvo vnútra Alena Kosárová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
03.05.2017 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 18.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.05.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 19.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
05.05.2017 Súdny exekútor Jozef Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
05.05.2017 Súdny exekútor Juraj Pažák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
05.05.2017 Súdny exekútor Dávid Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
05.05.2017 Okresný súd Zuzana Ondovová doporučená zásielka 19.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
05.05.2017 Okresný súd Eva Gdovinová doporučená zásielka 19.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
05.05.2017 Okresný súd Rudolf Jurák doporučená zásielka 19.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.05.2017 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.05.2017 Okresný súd Ľubomír Vanca oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.05.2017 Exekútorský úrad Dušan Sova oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.05.2017 Exekútorský úrad Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.05.2017 Exekútorský úrad Schaderová Ingrid oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.05.2017 Exekútorský úrad Greško Michal oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.05.2017 Exekútorský úrad Ladislav Lišivka oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
10.05.2017 Slovenský červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 25.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.05.2017 Smart Post Miroslav Michalica zásielka 25.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.05.2017 Okresný súd Rudolf Jurák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
10.05.2017 Okresný súd Jaroslav Jurák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
11.05.2017 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.05.2017 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.05.2017 Okresný súd Miroslav Lamanec oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.05.2017   uložené na podateľni MsÚ        
15.05.2017 Generali Žaneta Billá zásielka 30.05.2017   uložená na podateľni MsÚ        
15.05.2017 Súdny exekútor Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
15.05.2017 Súdny exekútor Marián Rimarčík oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
15.05.2017 Centrum právnej pomoci Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
15.05.2017 VšZP Radovan Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
15.05.2017 Súdny exekútor Ing. Vladimír Reviľák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 02.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
16.05.2017 Okresný úrad Jozef Banas oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
17.05.2017 Súdny exekútor Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
17.05.2017 Súdny exekútor Dávid Vanta oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
18.05.2017 Exekútorský úrad Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
18.05.2017 Exekútorský úrad Marek Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 05.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.05.2017 Okresný súd František Antoňák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 06.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
22.05.2017 VšZP Alexander Pangrác oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 09.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
24.05.2017 CASH COLLECTORS, s.r.o. Ján Hanč zásielka 08.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Jozef Michalica zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Dušan Sova zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Marek Ferenc zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Anna Marčoková zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Juraj Pažák zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Vladimír Marčok zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Tomáš Michalica zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Zuzana Ondová zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Okresný súd Rudolf Seget doporučená zásielka 09.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.05.2017 Okresný súd Bibiána Kotorová doporučená zásielka 09.06.2017   uložená na podateľniMsÚ        
26.05.2017 Súdny exekútor František Billý oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 13.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
29.05.2017 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 13.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
29.05.2017 VšZP František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
29.05.2017 Súdny exekútor Juraj Pažák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
29.05.2017 ÚPSVaR Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 16.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
29.05.2017 OR PZ - ODI Henrik Rabatin doporučená zásielka 13.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.05.2017 OR PZ Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
31.05.2017 Súdny exekútor Emil Sewerin Podhorecki oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 19.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
01.06.2017 Okresný súd Martin Verčimák doporučená zásielka 16.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.06.2017 Okresný súd Silvia Novická doporučená zásielka 16.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.06.2017 Okresný súd Patrik Krupa oznámenie o uložení zásielky(Slov. pošta) 20.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
05.06.2017 Súdna exekútorka Rudolf Seged zásielka 2x 20.06.2017   uložená na podateľni MsÚ         
05.06.2017 Súdna exekútorka Peter Vaxmanský zásielka 20.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
05.06.2017 Súdna exekútorka Vladimír Marčok zásielka 20.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
05.06.2017 Súdna exekútorka Juraj Pažák zásielka 20.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
05.06.2017 Súdny exekútor Rudolf Seged doporučená zásielka 10.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
05.06.2017 Okresný úrad Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
05.06.2017 VšZP Roman Čonka oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
05.06.2017 Súdna exekútorka Dušan Sova oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
05.06.2017 Súdna exekútorka Ladislav Lišivka oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
05.06.2017 Súdna exekútorka Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 23.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
07.06.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 22.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
07.06.2017 Okresný súd Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 26.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
07.06.2017 Okresný úrad Jozef Banas oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 26.062017   uložené na podateľni MsÚ        
08.06.2017 Calais Ján Sakulič zásielka 23.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
08.06.2017 Exekútorský úrad Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 26.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Mestský úrad Zuzana Ondovová zásielka 27.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Sociálna poisťovňa 2x Kamil Horejsek zásielka 27.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Česká správa sociálneho zabezpečenia Miroslav Biľ zásielka 27.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 27.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Dôvera Ľuboš Baláž zásielka 27.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Komerční banka Anna Marčoková zásielka 27.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Dôvera Anton Hudák zásielka 27.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Súdny exekútor Marek Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Súdny exekútor Lukáš Patkaň oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Ministerstvo vnútra Stanislav Dudáš oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Ministerstvo vnútra Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Okresný úrad Andrea Phillips oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Sociálna poisťovňa Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Súdny exekútorka Vladimír Reviľák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.06.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Generali Žaneta Billá zásielka 27.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Súdny exekútor Viliam Novický doporučená zásielka 27.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.06.2017 Okresný súd Silvia Novická doporučená zásielka 27.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
14.06.2017 Sociálna poisťovňa Žaneta Billá zásielka 29.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
14.06.2017 Centrum právnej pomoci Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta)  03.07.2017   uložené na podateľni MsÚ         
15.06.2017 Club card Žaneta Bilá zásielka 30..06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
15.06.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 30.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
15.06.2017 Okresný súd Peter Hudák doporučená zásielka 30.6.2017   uložená na podateľni MsÚ        
15.06.2017 Okresný súd František Hažlinský doporučená zásielka 30.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Dušan Sova oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Petr Lauko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Rudolf Seget oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera František Antoňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Ing. Ľubomír Reviľák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Kristián Greškovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017
     
  uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Iveta Kobulnická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Rstislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Juraj Pažák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Vladimír Čorňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Anna Marčoková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Miroslav Ripič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Anna Matušovičová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Lukáš Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Ján Voľanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
16.06.2017 Dôvera René Peta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
 16.06.2017  Dôvera  Jana Dudášová  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  26.06.2017    uložená na podateľni MsÚ        
 16.06.2017  Dôvera  Ingrid Schaderová  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  26.06.2017   uložená na podateľni MsÚ         
 16.06.2017  Dôvera  Marek Ferenc  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  26.06.2017    uložená na podateľni MsÚ        
 16.06.2017  Dôvera  Jozef Čupeľa  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  26.06.2017    uložená na podateľni MsÚ        
 16.06.2017  Edymax Vojtech Bilý   oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  04.07.2017    uložená na podateľni MsÚ        
 16.06.2017 Centrum prvej pomoci Patrik Krupa  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 04.07.2017    uložená na podateľni MsÚ        
19.06.2017 Okresný úrad Michal Hreško oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  07.07.2017   uložené na podateľni MsÚ         
19.06.2017 Dôvera Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
20.06.2017 Okresný súd Kamil Horejsek doporučená zásielka 30.06.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.06.2017 Okresný súd Silvia Novická doporučená zásielka 06.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
22.06.2017 Eurotrade Vojtech Bilý zásielka 06.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
22.06.2017 Generali Žaneta Billá zásielka 06.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
22.06.2017 Súdny exekútor Nadežda Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
22.06.2017 ÚPSVaR Pavel Martin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
22.06.2017 VšZP Marcel Geci oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
22.06.2017 Exekútorský úrad Vladimír Marčok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
22.06.2017 Praha 1 Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
22.06.2017 Okresný úrad Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
23.06.2017 Dôvera Marcela Ždiniaková zásielka 10.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.06.2017 Dôvera Mgr. Mária Poláková zásielka 10.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.06.2017 Union Dávid Adamčin zásielka 11.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.06.2017 Súdny exekútor Žaneta Billá zásielka 11.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.06.2017 Okresný súd,PO Peter Krupica oznámenie o uložení zásielky   (Slov.pošta) 12.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.06,2017 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 13.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
29.06.2017 O2 Slovakia Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky   (Slov.pošta) 17.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
29.06.2017 OR PZ Bardejov Peter Novák oznámenie o uložení zásielky   (Slov.pošta) 17.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 VŚZP Radovan Petrovič oznámenie o uložení zásielky   (Slov.pošta) 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Okresný súd Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky   (Slov.pošta) 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 OR PZ, BJ Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky   (Slov.pošta) 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Dôvera Jozef Michalica zásielka 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Dôvera Marek Ferenc zásielka 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Dôvera Anna Marčoková zásielka 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Dôvera Dušan Sova zásielka 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Dôvera Juraj Pažák zásielka 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.06.2017 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 18.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
03.07.2017  VšZP Radoslav Bilý oznámenie o uložení zásielky   (Slov.pošta)  21.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
03.07.2017 Okresný súd Daniela Jagerská doporučená zásielka 18.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.07.2017 Okresný súd Martin Verčimár doporučená zásielka 18.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.07.2017 Okresný súd Agáta Almášiová doporučená zásielka 18.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.07.2017 Okresný súd Silvia Novická doporučená zásielka 18.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.07.2017 Okresný súd Ján Mihaľ doporučená zásielka 18.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.07.2017 VšZP Mária Limkeová zásielka 19.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.07.2017 VšZP Marcel Polčan zásielka 19.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.07.2017 VšZP Viliam Gerbery zásielka 19.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.07.2017 VšZP Monika Rudyová zásielka 19.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.07.2017 VšZP Miroslav Rybár zásielka 19.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.07.2017 VšZP Branislav Ferenc zásielka 19.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.07.2017 VšZP Emanuel Garcia Barea zásielka 19.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.07.2017 VšZP Tomáš Blažejčík zásielka 19.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.07.2017 VšZP Marián Grobár zásielka 19.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.07.2017 Generali Žaneta Billá zásielka 19.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.07.2017 Súdný exekútor Anna Matušovičová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 24.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.07.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 24.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.07.2017 VšZP Vladimír Adamuščin zásielka 24.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.07.2017 VšZP Peter Kaščák zásielka 24.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.07.2017 VšZP Dávid Vanta zásielka 24.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.07.2017 VšZP Vladimír Kišš zásielka 24.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.07.2017 VšZP Andrej Široký zásielka 24.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.07.2017 VšZP Anna Salajová zásielka 24.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.07.2017 VšZP Jozef Šoltys zásielka 24.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.07.2017 VšZP Jaroslav Adamuščin zásielka 24.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
07.07.2017 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
11.07.2017 Okresný súd Andrej Pagáč oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 31.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
11.07.2017 Okresný súd Radoslav Haluška oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 31.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.07.2017 Centrum právnej pomoci Patrik Krupa oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 31.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.07.2017 VšZP Milan Janočko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 31.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.07.2017 VšZP Martin Martiček oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 31.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.07.2017 Exekútorský úrad Natália Kozúb oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 31.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.07.2017 Okresný úrad Andrej Pangrác oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 31.07.2017   uložené na podateľni MsÚ        
14.07.2017 VšZP Marcel Geci zásielka 31.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
14.07.2017 VšZP Marián Grobár zásielka 31.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
14.07.2017 VšZP Tibor Butkovič zásielka 31.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
14.07.2017 VšZP Branislav Poláček zásielka 31.07.2017   uložená na podateľni MsÚ        
14.07.2017 Okresný súd Marek Kostura oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 01.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
14.07.2017 Okresný úrad Michal Lauko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 01.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
14.07.2017 Okresný úrad Marián Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 01.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
14.07.2017 Centrum právnej pomoci Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 01.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
17.07.2017 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin zásielka 01.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
17.07.2017 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský zásielka 01.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
17.07.2017 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
17.07.2017 Súdna exekútorka Agáta Almašiová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
17.07.2017 Súdny exekútor Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
18.07.2017 Poštová banka Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 07.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
18.07.2017 Okresný úrad Michal Hreško oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 07.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2017 VšZP Žaneta Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 07.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2017 VšZP Oxana Jančušová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 07.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2017 Okresný súd Miroslav Biľ oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 07.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2017 EDYMAX SE Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 07.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.07.2017 Okresný súd Ján Hanč doporučená zásielka 03.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.07.2017 Sociálna poisťovňa Tibor Červenický zásielka 04.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.07.2017 Súdny exekútor Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 07.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
21.07.2017 Súdny exekútor Jozef Michalica zásielka 07. 08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.07.2017 Súdny exekútor Peter Jaroščák zásielka 07.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.07.2017 Súdny exekútor Agáta Almašiová zásielka 07.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.07.2017 Súdny exekútor Martin Verčimák zásielka 07.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.07.2017 Súdny exekútor Iveta Kobulnická oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 08.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
21.07.2017 Dôvera Michal Jarko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 08.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
21.07.2017 Okresný úrad Denisa Pollaková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 08.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
24.07.2017 Dôvera Jana Vargová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
24.07.2017 Dôvera Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
24.07.2017 Dôvera Radovan Schader oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
25.07.2017 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský zásielka 09.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.07.2017 Okresný súd Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 10.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.07.2017 Bencont Collection a.s. Marián Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 10.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.07.2017 VšZP Dana Onderčová  oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.08.2017   uložené na podateľni MsÚ         
27.07.2017 Unistav Lucia Kurčíková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Okresný úrad Kamil Horejsek  oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.08.2017    uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 DOPOS Katarín aMačušová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Dušan Sova zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Jozef Michalica zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Anna Marčoková zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Juraj Pažák zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Vladimír Čorňak zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Marek Ferenc zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Ján Mačko zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Ševčet Novobrdalija zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Rudolf Seget zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Petr Lauko zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 11.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.07.2017 VšZP Ján Ščerbák predvolanka 11.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.07.2017 VšZP Michal Greško predvolanka 11.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.07.2017 Súdny exekútor Peter Lauko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 14.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.07.2017 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.07.2017 Okresný súd Branislav Polaček oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.07.2017 Okresný súd Tibor Červeňak oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.07.2017 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 18.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.07.2017 Generali Žaneta Bilá zásielka 18.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Miroslav Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Marián Ondek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Juraj Stupinský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Stanislav Dudáš oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Kamil Kocúr oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Marián Rimarčík oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Adrián Seňan oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Daniela Rišková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Ľuboš Baláž oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Kamil Lazor oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Jozef Fabian oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Kristián Greškovič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Dôvera Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
01.08.2017 Okresný súd Milukáš Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.08.2017 OR PZ Peter Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.08.2017 VšZP Marek Didič oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.08.2017 VšZP Marián Grobár oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.08.2017 VšZP Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.08.2017 VšZP Hnerik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.08.2017 VšZP Michal Greško oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.08.2017 VšZP Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.08.2017 VšZP Marcel Geci oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.08.2017 VšZP Marek Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
 03.08.2017 NsP n.o. Tomáš Jamnický  zásielka  21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.08.2017 Súdny exekútor Dušan Sova zásielka 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.08.2017 Súdny exekútor Martin Verčimák zásielka 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.08.2017 Súdny exekútor Juraj Pažák zásielka 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.08.2017 Súdny exekútor Róbert Harčar zásielka 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.08.2017 Súdny exekútor Rudolf Seget zásielka 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.08.2017 Súdny exekútor Viliam Novický zásielka 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.08.2017 Súdny exekútor Ing. Vladimír Reviľák zásielka 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.08.2017 Súdny exekútor Agáta Almášiová zásielka 21.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.08.2017 Okresný súd Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.08.2017 Okresný súd Martin Grečný oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.08.2017 Okresný súd Miroslav Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
07.08.2017 Okresný súd Martin Verčimák zásielka 22.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
07.08.2017 Okresný súd Silvia Novická zásielka     uložená na podateľni MsÚ        
07.08.2017 Dôvera Stanislava Eštoková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
07.08.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 25.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.08.2017 Exekútorský úrad Anna Marčoková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 28.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.08.2017 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 28.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
10.08.2017 Exekútorský úrad Ingrid Schaderová zásielka 25.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.08.2017 Exekútorský úrad Peter Lauko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 28.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
10.08.2017 Okresný úrad Tomáš Poláčik oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 28.08.2017   uložené na podateľni MsÚ        
11.08.2017 Okresný súd Lucia Kundrátová zásielka 28.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
11.08.2017 Okresný úrad Marián Sivák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
11.08.2017 Súdny exekútor Anna Matušovičová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 30.08.2017   uložená na podateľni MsÚ        
14.08-2017 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
14.08.2017 Súdny exekútor Šefčet Novobrdlija zásielka 04.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
14.08.2017 Dôvera Andrej Miko zásielka 04.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
15.08.2017 Okresný súd Silvia Novická oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
17.08.2017 Súdny exekútor Juraj Pažák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
17.08.2017 VšZP Marek Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
17.08.2017 VšZP Roman Čonka oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 04.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
17.08.2017 Okresná prokuratúra Kamil Horejsek zásielka 04.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.08.2017 Slovenská konsolidačná, a.s. Lukáš Patkaň zásielka 05.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.08.2017 Slovenská konsolidačná, a.s. Viera Cuba-Coba zásielka 05.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.08.2017 Slovenská konsolidačná, a.s. Jiří Fedorko zásielka 05.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.08.2017 Slovenská konsolidačná, a.s. Andrej Pangrác zásielka 05.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.08.2017 VšZP Peter Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 08.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
21.08.2017 VšZP Martin Pták oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 08.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
21.08.2017 SK Expres Vojtech Bilý oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 08.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
22.08.2017 Okresný súd Andrea Onačilová oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 11.09.2017   ná na podateľni MsÚ        
23.08.2017 JUDr. Hošíková Ľudmila Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 11.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.08.2017 VšŽP Branislav Poláček zásielka 11.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Okresný súd Henrik Rabatin zásielka 12.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Dušan  Sova zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Anna Marčoková zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Marek Ferenc zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Rudolf Seget zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Ján Mačko zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Petr Lauko zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.08.2017 Dôvera Juraj Pažák zásielka 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.08.2017 Sociálna poisťovňa Ján Aust oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 06.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.08.2017 Okresný súd Valerián Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.08.2017 Okresný súd Miroslav Biľ oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.08.2017 Okresný súd Ján Voľanský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.08.2017 Okresný súd Rastislav Pavlovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
31.08.2017 Okresný úrad Nadežda Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 18.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.09.2017 Sociálna poisťovňa Ján Mihaľ zásielka 19.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.09.2017 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin zásielka 19.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.09.2017 Sociálna poisťovňa Ján Mihaľ oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 11.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
04.09.2017 VšZP Ján Hankovský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
04.09.2017 VšZP Dávid Gurský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
04.09.2017 Sociálna poisťovňa Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
04.09.2017 Okresný úrad Branislav Poláček oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 22.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
04.09.2017 Generali Žaneta Billá zásielka 19.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.09.2017 Genarali Žaneta Billá zásielka 19.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.09.2017 Súdna exekútorka Dušan Sova doporučená zásielka 21.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.09.2017 Súdna exekútorka Juraj Pažák doporučená zásielka 21.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.09.2017 Súdna exekútorka Peter Jaroščák doporučená zásielka 21.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.09.2017 Okresný súd Štefan Cuper doporučená zásielka 21.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
07.09.2017 Slovenský červený kríž Viera Cuba-Coba zásielka 22.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
07.09.2017 Okresný úrad Denisa Poláková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
07.09.2017 Okresný úrad Denisa Poláková oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
07.09.2017 Okresný súd Ján Mihaľ oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
07.09.2017 VšZP Emil Sewerín Podhorodecký oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 25.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
08.09.2017 Okresný súd Praha Tibor Červeňák oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 26.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
11.09.2017 Okresný súd Zdenka Kiecová doporučená zásielka 26.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
11.09.2017 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
11.09.2017 Okresný súd Viera Porubská oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
11.09.2017 Okresný úrad Milan Lauko oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
11.09.2017 Okresný úrad Michal Hreško oznámenie o uložení zásielky (Slov. pošta) 29.09.2017   uložené na podateľni MsÚ        
11.09.2017 Dôvera Lukáš Krupica zásielka 26.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
11.09.2017 Dôvera Ján Mihaľ zásielka 26.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
11.09.2017 Dôvera Ján Kimák zásielka 26.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
11.09.2017 Dôvera Tatiana Mačejovská zásielka 26.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
11.09.2017 Dôvera Anna Marčoková zásielka 26.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
11.09.2017 Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. Radoslav Bilý zásielka 26.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
11.09.2017 ČSOB Zuzana Ondová zásielka 26.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.09.2017 Okresný súd Patrik Krupa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.09.2017 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 02.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
12.09.2017 VšZP Mária Dubovecká zásielka 02.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
13.09.2017 Okresný súd Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
13.09.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 28.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
13.09.2017 Súdny exekútor Vladimír Reviľák doporučená zásielka 28.09.2017   uložená na podateľni MsÚ        
14.09.2017 Súdny exekútor Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
14.09.2017 Okresný súd Adrián Berdis oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 02.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.09.2017 VšZP Tibor Butkovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.09.2017 VšZP Ján More oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.09.2017 ÚPSVaR Alžbeta Andrejuvová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.09.2017 Okresný súd Radoslav Haluška oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.09.2017 Okresný úrad Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.09.2017 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
20.09.2017 Okresný súd Mikuláš Kičura oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
20.09.2017 Poisťovňa Žaneta Bilá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.09.2017 Okresný súd Igor Zakuťanský doporučená zásielka 04.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.09.2017 Sociálna poisťovňa Žaneta Billá zásielka 06.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.09.2017 Dôvera Mgr. Mária Poláková zásielka 06.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
21.09.2017 Dôvera Marcela Ždiniaková zásielka 06.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
22.09.2017 CentralWork Viliam Novický zásielka 09.10.2017    uložená na podateľni MsÚ        
22.09.2017 Okresný súd Bibiána Kotorová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
22.09.2017 Okresný súd Peter Ilkovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
22.09.2017 Súdny exekútor Dalibor Tužák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.09.2017 Broker Consulting Peter Hužvár zásielka 10.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.09.2017 VšZP Branislav Briškár oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
25.09.2017 VšZP Ján Ščerbák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
25.09.2017 Súdny exekútor Jana Dudášová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
25.09.2017 Súdny exekútor Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.09.2017 Súdny exekútor Miloš Frniak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.09.2017 VšZP Oxana Jančušová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.09.2017 VšZP František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
26.09.2017 VšZP Henrik Rabatin oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.09.2017 OR PZ Peter Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 16.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.09.2017 VšZP Peter Zakuťanský zásielka 12.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
28.09.2017 ÚPSVaR Marta Gajdárová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta)  16.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
28.09.2017 Plus Job, s.r.o. Roman Čonka zásielka 13.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
29.09.2017 Okresný súd Peter Krupica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
29.09.2017 Okresný súd Martin Verčimák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
29.09.2017 Súdny exekútor Dávid Vanta oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 19.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
29.09.2017 Súdna exekútorka Viliam Novický zásielka 16.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
29.09.2017 Súdna exekútorka Martin Verčimák zásielka 16.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
29.09.2017 Súdna exekútorka Rudolf Seget zásielka 16.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
29.09.2017 Súdna exekútorka Rudolf Seget zásielka 16.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
29.09.2017 Súdna exekútorka Agáta Almášiová zásielka 16.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.10.2017 Súdny exekútor Jaroslav Fečo oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.10.2017 Súdny exekútor Peter Hanuščak oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
02.10.2017 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 17.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.10.2017 Okresný súd Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
03.10.2017  Notársky úrad Tomáš Jamnický doporučená zásielka 18.10.2017   uložená na podateľni MsÚ         
04.10.2017 Súdny exekútor Kamil Horejsek zásielka 19.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.10.2017 ČSOB Zuzana Ondovová zásielka 19.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.10.2017 VšZP Marek Novák zásielka 19.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.10.2017 VšZP Michal Greško zásielka 19.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
04.10.2017 VšZP Ján Ščerbák zásielka 19.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
05.10.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 20.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
05.10.2017 Súdna exekútorka Agáta Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
05.10.2017 Okresný súd Pavol Sulyok oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.10.2017 Okresný súd Marcel Geci oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.10.2017 Súdny exekútor Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
06.10.2017 Slovenská sporiteľňa Jozef Fabian zásielka 23.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Generali Poisťovňa, a.s. Žaneta Billá zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Pohotovosť Žaneta Billá zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Okresný súd Michaela Salajová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.10.2017 JUDr. Ladislav Kováč Daniela Rišková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 27.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
09.10.2017 AXA, a.s. Vojtěch Bilý zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 SK EXPRES, s.r.o. Vojtech Bilý zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 CentralWork, s.r.o. Viliam Novický zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Marián Rimarčík zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Anna Marčoková zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Juraj Pažák zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Vladimír Marčok zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Jana Dudášová zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Ján Voľanský zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Kamil Lazor zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Peter Vaxmanský zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Rastislav Renčko zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Martin Verčimák zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Stanislav Repáč zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Stanislav Dudáš zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Petr Lauko zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Dušan Sova zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Marek Ferenc zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Viliam Rondzík zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Igor Zakuťanský zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
09.10.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 24.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.10.2017 Okresný súd Peter Polomský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
10.10.2017 Okresný súd Marek Didič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
11.10.2017 VšZP Tomáš Blažejčík  oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2017    uložená na podateľni MsÚ        
11.10.2017 JUDr. Ivan Lutter Rastislav Kokinda oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Okresný súd Rudolf Seget oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Ministerstvo vnútra Stanislav Januv oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Ministerstvo vnútra Ján Miháľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Ministerstvo vnútra František Antoňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Dôvera Rudolf Seget oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Dôvera Peter Lauko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Dôvera Štefčet Novobradalija oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Dôvera Iveta Kobulnická oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Dôvera Dušan Sova oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Dôvera Peter Vaxmanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Dôvera Ján Mačko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
12.10.2017 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.10.2017 Okresný súd Viera Porubská doporučená zásielka 30.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
13.10.2017 Okresný súd Zuzana Ondovová doporučená zásielka 30.10.2017   uložená na podateľni MsÚ        
13.10.2017 Okresný súd Mgr. Mária Poláková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 30.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.10.2017 Dôvera Stanislav Dudáš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.10.2017 Dôvera Ingrid Schaderová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.10.2017 Dôvera Jozef Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.10.2017 Dôvera Lukáš Ratica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
13.10.2017 Dôvera Anna Matušovičová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 23.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
16.10.2017 Dôvera Juraj Pažák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
16.10.2017 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
16.10.2017 Dôvera Vladimír Čorňák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
16.10.2017 Dôvera Anna Marčoková oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
16.10.2017 Dôvera Kristián Greškovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
16.10.2017 Dôvera Marek Ferenc oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
16.10.2017 Dôvera Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 26.10.2017   uložené na podateľni MsÚ        
16.10.2017 Bencont Collection Marián Petrovič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
16.10.2017 Okresný súd Marián Litavec oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
16.10.2017 Exekútorský úrad Ján More zásielka 03.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
18.10.2017 Okresný súd Kamil Horejsek oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
18.10.2017 Okresný súd Peter Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.10.2017 Okresný súd Rudolf Seget doporučená zásielka 03.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.10.2017 OR PZ Peter Novák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.10.2017 Ministerstvo vnútra Vladimír Očipa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 06.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
19.10.2017 Smart Post s.r.o. Marián Petrovič zásielka 06.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
20.10.2017 Okresný úrad František Hažlinský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 07.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
20.10.2017 Daňový úrad C.M.B. - Regent verejná vyhláška 06.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
20.10.2017 Daňový úrad Evitta verejná vyhláška 06.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.10.2017 Exekútorský úrad Mária Dubovecká oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
23.10.2017 VšZP Martin Beňa oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
24.10.2017 VšZP Milan Janočko zásielka 08.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25..10.2017 Dôvera Zuzana Ondovová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2017 Dôvera Miroslav Ripič oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
25.10.2017 VÚB banka Jozef Benka-Rybár zásielka 13.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Sociálna poisťovňa Ján Aust oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Allianz Daniela Rišková zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Dušan Sova zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Ing. Vladimír Reviľák zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Ján Mačko zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Petr Lauko zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Ľubomír Gusenica zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Rudolf Seget zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Ingrid Schaderová zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Marek Ferenc zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Anna Marčoková zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Vladimír Čorňák zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Juraj Pažák zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Miroslav Jajko zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Kristián Greškovič zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Anna Matušovičová zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Iveta Kobulnická zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
26.10.2017 Dôvera Lukáš Ratica zásielka 10.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2017 Sociálna poisťovňa Tibor Červeňák zásielka 13.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2017 Súdny exekútor Dávid Vanta zásielka 13.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2017 OR PZ Henrik Rabatin doporučená zásielka 13.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2017 Sociálna poisťovňa Igor Zakuťanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 03.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2017 Okresný súd Ján Mihaľ oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 13.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
27.10.2017 Okresný súd Marcela Ždiniaková uznesenie 13.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
27.10.2017 Okresný súd Vladimír Očipa rozsudok 13.11.20147   uložené na podateľni MsÚ        
30.10.2017 Sociálna poisťovňa Žaneta Billá zásielka 14.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.10.2017 Slovenská pošta Radoslav Bilý zásielka 14.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
30.10.2017 Okresný súd Ján Voľanský oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.10.2017 VšZP Branislav Kozák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.10.2017 Súdny exekútor Žaneta Billá oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 17.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.10.2017 Dôvera Stanislav Dudáš oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.10.2017 Dôvera Rastislav Renčko oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.10.2017 Dôvera Peter Hanuščák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.10.2017 Dôvera Anton Hudák oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.10.2017 Dôvera Agáta Almášiová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
30.10.2017 Dôvera Tomáš Michalica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 09.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
02.11.2017 VšZP Gurský -DAG oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
02.11.2017 JUDr. Kováč Ľubomír Gusenica oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
02.11.2017 Exekútorský úrad Oxana Jančušová oznámenie o uložení zásielky (Slov.pošta) 20.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
02.11.2017 Slov. červený kríž Cuba - Coba Viera zásielka 20.11.2017   uložené na podateľni MsÚ        
03.11.2017 Sociálna poisťovňa Jozef Čupeľa zásielka 20.11.2017   uložená na podateľni MsÚ        
03.11.2017 Notársky úrad Miloš Frniak doporučená zásielka 20.11.2017   uložená na podateľni MsÚ