Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Schválené vol. obvody v zmysle uznesenia MsZ v Bardejove č. 50/2006 pre voľby do orgánov samosprávy
mesta Bardejov v roku 2006

podľa obvodov

č. vol. obvodu

okrsok

ulice

počet obyvateľov

počet poslancov

počet obyvateľov na 1 poslanc

 

 

č.1

1-5

Bezručova,
Ťačevska 5-6, 8-14, 15-21,26-37, 7,38,40,1-4, Kuzmányho,
Jiráskova 14-15, 18, 6-7,
Komenského 25-27, 1-19, 23,
Puškinova,
Sv. Jakuba,
Mihaľov

5 031

4

1 258

 

 

 

č.2

 


6-11

Komenského 28-45, 20-22,
Sázavského 13-18, 1-12,
Tačevská 22-24, 42,
Gorlická 1-8,9-17,
Partizánska 21-26, 1-17,
Wolkerova,
Cintorínska,
Mlynská,
Moyzesova,
Gorkého,
Jiráskova 1-4, 19-23, 9.

6 203

5

1 24

 

 


č.312-14

Pod papierňou,
Gutgeselova,
Homolkova,
Chyzerova,
Andraščíkova,
Jána Bottu,
Mikulovská,
Sládkovičova,
Partizánska 27-44,

2 803

2

1 402

 

 

 

 


č.4

 

 


15-18

Fučíkova,
T. Ševčenku,
29. augusta,
B.S.Timravy,
Štefánikova 3-7,
Nábrežná,
Dlhý rad,
Hurbanova,
Nový Sad,
Českej Lípy,
Jesenského,
Kellerova,
Přerovská,
Slovenská,
Družstevná,
Štefanikova 9-95

4 113

4

1 028

 

 

 

 

 

 


č.5

 

 

 

 

 

 


19, 25-26

Baštová,
Fraňa Kráľa,
Františkánov,
Gróner,
Hviezdoslavova,
Kacvinského,
Kláštorská,
Kpt. Nálepku,
Krátky rad,
Miškovského,
Na hradbách,
Námestie SNP,
Pod brehom,
Pod Kalváriou,
Pod lipkou,
Pod Šibeňou horou,
Postajok,
Poštová,
Radničné námestie,
Rhodyho,
Starý blich,
Stocklova,
Šiancová,
Veterná,
Poštárka,
Mičkova,
Bardejovská Zábava

3 216

2

1 608

 

 

 

 

č.6

 

 

 

20-21

9.mája,
Bernolákova,
Janka Matušku,
Kukorelliho,
Kukučínova,
Kúpeľná,
Kutuzovova,
Ľ.Štúra,
M.Benku,
Pod Vinbargom,
Sama Chalupku,
Toplianska,
B. Kúpele,
Duklianska,
Pri Štepnici,
Tehelná

2 028

2

1 014

č.7

22-24

Vinbarg

6 251

4

1 563

č.8

27

Dlhá Lúka

1 610

1

1 610

č.9

28

Bardejovská Nová Ves

1 565

1

1 565

SPOLU32 820

25


 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám