Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  09. 05.  2017

 

 

P R O G R A M

na XXXIII. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
18. 05. 2017 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 3. Návrh nakladania s majetkom mestaNávrh  nakladania s majetkom mesta
 4. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií mesta za I. štvrťrok 2017Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií mesta za I. štvrťrok 2017
 5. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh za I. štvrťrok 2017
  1. m .p. Baposm .p. Bapos
  2. ZUŠ M. VilecaZUŠ M. Vileca
 6. Správa o súdnych sporoch mestaSpráva o súdnych sporoch mesta
 7. Správy o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2016 a Správy o činnosti Dozorných rád spoločností mesta
  1. Bardbyt, s. r. o.,Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r.o.Mestské Lesy, s. r.o.
 8. Rôzne:
  1. Návrh na schválenie projektových a investičných zámerov MestaNávrh na schválenie projektových a investičných zámerov Mesta
  2. Návrh zmien a doplnkov VZN č. 41/2002 o určení školských obvodovNávrh zmien a doplnkov VZN č. 41/2002 o určení školských obvodov
  3. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017
  4. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2017 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o.Návrh zmeny rozpočtu na rok 2017 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o.
  5. Zmena plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou BARDBYT, s.r.o. na rok 2017Zmena plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou BARDBYT, s.r.o. na rok 2017

 

 

 

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám